Nu börjar tillbyggnaden av kök och matsal på Tanumskolan

Karta över avspärrade områden för byggnation av Tanumskolans kök och matsal.

Den 10 december startar tillbyggnaden av matsal och kök på Tanumskolan. Under vecka 50 kommer etablering av byggarbetsplatsen att göras och även avgränsning av arbetsområdet med byggstaket.

Detta medför en viss begränsning av parkeringsplatser vid området kring det befintliga generatorhuset. Dock kommer merparten av de nya parkeringsplatserna i hörnet mot Apoteksvägen och Skolvägen att vara fortsatt tillgängliga.

Parkerande som ej ryms vid parkeringsområdet mellan Tanumskolans kök och Apoteksvägen hänvisas till Bygdegårdsplan och parkeringsyta vid före detta Statoil, Riksvägen 116.

Tillbyggnationen av kök och matsal kommer att vara färdigställd under hösten 2019.

Nedan syns de avspärrade områdena (klicka på bilden för förstoring).

Karta över avspärrade områden runt Tanumskolan.