Medborgardialog Hamburgsund

Hamburgsund

Som ett led i medborgardialogen i Hamburgsund har du nu möjlighet att lämna förslag på något som skulle kunna förbättras eller utvecklas i Hamburgsund.

I samband med exploatering av Skäret avsattes 500 000 kronor för utveckling av Hamburgsund. En del av pengarna har investerats i näridrottsplatsen och ett utegym men nu vill kommunen ha din hjälp för att få förslag på hur återstående 200 000 kronor ska investeras.

Kanske vet du vad som behövs eller saknas i Hamburgsund eller har förslag på något som skulle kunna förbättras eller utvecklas – här kan du läsa mer om medborgardialogen och även lämna ditt förslag.

Du kan också skicka ditt förslag till Tanums kommun, Ekonomikontoret, Ulf Ericsson, 457 81 Tanumshede.

Senast 11 december vill vi ha ditt förslag.