Lyckad matchning ledde till arbete

Ulrika Björnberg och Anna Sant, Tanumskolan

Sedan november 2016 pågår arbetet med praktiksamordning i Tanums kommun. Syftet med samordningen är att ge personer, som i dagsläget står utanför arbetsmarknaden, en möjlighet att komma in på arbetsmarknaden.

För att samordna och matcha de erbjudna praktikplatserna med de arbetslösa individerna har en praktiksamordnare tillsatts.

Ulrika Björnberg, rektor på Tanumskolan, sökte bland annat någon som kunde fungera som stöd i spanska då dåvarande lärare var föräldraledig. Matchningen gjorde att Anna Sant, utbildad spansklärare i sitt hemland och med modersmål spanska, fick praktikplatsen. Praktiken var en kombinerad plats där man antingen kunde träna det svenska språket alternativt få sin yrkeskompetens bedömd.

Läs hela reportaget om praktiksamordningen.