Lokal utvecklingsplan för Resö och Galtö

Drönarvy över delar av Resö

På initiativ av Samhällsföreningen för Resö och Galtö har Tanums kommun startat upp ett samarbete för att ta fram en utvecklingsplan för öarna.

Syftet med utvecklingsplanen är att genom dialog bryta ner de rekommendationer som finns i översiktsplanen och bland annat identifiera och skapa en hållbar utveckling.

Arbetet drivs genom representanter från samhällsföreningen och kommunen och leds av Helena Von Bothmer som är projektledare. Projektet ska vara färdigt under hösten 2020.

Du som är intresserad hittar information på www.reso.nu eller på Facebook Hållbar utveckling på Resö och Galtö. Information finns också på anslagstavlorna vid Tempo och återvinningscentralen.

Under varje söndag i november kommer dialogmöten att ske mellan klockan 12-15 i Hamnmagasinet. Är du hel- eller deltidsboende på Resö eller Galtö är du välkommen att prata utveckling med oss!