Låg våldsbrottslighet i Tanums kommun

""

Tanum är en trygg kommun att bo i visar en undersökning från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Nyligen publicerade Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) en undersökning, Öppna jämförelser - trygghet och säkerhet 2019, som jämför tryggheten och säkerheten i Sveriges kommuner.

Tanums kommun hamnade på plats tre i sin kommunkategori, ”Landsbygdskommun med besöksnäring”. Tanums kommun utmärker sig särskilt med en jämförelsevis låg andel våldsbrott.

Här kan du läsa SKR:s nyhet, "Aktivt brottsförebyggande arbete i kommunerna"länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.