Källkritik på schemat

Skolbibliotekarie Susanne Randelhoff samtalar med elever.

Behovet av källkritik uppmärksammas av Tanums nya skolbibliotekarie. Problem med falska nyheter och ryktesspridning på nätet har hög aktualitet.

-Samhället blir mer och mer digitalt. Det är väldigt viktigt att kunna bedöma om uppgifter kommer från en källa som det går att lita på, säger Susanne Randelhoff, Tanums skolbibliotekarie sedan ett knappt halvår tillbaka.

Hur information kan sökas och hur den kan hanteras källkritiskt är frågor som hon i höst tar upp med grundskoleelever i alla åldrar.

Läs hela reportaget om skolbibliotekarien Susanne Randelhoff.