Inventering av enskilda avlopp inom Tanums skärgård

Karta på område för inventering av enskilda avlopp

Under sommar och höst 2017 kommer miljöavdelningen att inventera äldre enskilda avlopp på fastigheter inom området Tanums skärgård.

Området som vi kallar för Tanums skärgård är det område som finns markerat med rött på kartan. Området utgörs av ett stort antal större och mindre öar. Berörda fastighetsägare kommer att få ett informationsbrev om inventeringen samt ett frågeformulär och karta med posten i juni.

Mer om kommunens inventering av enskilda avlopp finns att läsa här.

Har du frågor är du välkommen att kontakta miljöavdelningen, kundcenter 0525-180 00, e-post mbn.diarium@tanum.se.