Information till dig som båtägare

Fritidsbåtar

Har du båt? Påverkan på havsmiljön från fritidsbåtar är främst utombordsmotorer och båtbottenfärger. Det finns tips och regler för ett miljöanpassat båtliv.