Har du fått Folkhälsomyndighetens enkät?

Bild till enkäten

Vartannat år genomför Folkhälsomyndigheten enkätundersökningen riktar sig till befolkningen i åldrarna 16-84 år. Passa på att svara.

Syftet är att ta reda på hur befolkningen mår och att följa förändringar i hälsa över tid.

Resultaten används därefter i planeringen av folkhälsoinsatser i länet för att främja hälsa och förebygga ohälsa. Västra Götalandsregionen (VGR) i samarbete med Göteborgs Stad deltar i år med ett utökat urval, i år skickas enkäten till nästan 75 000 västragötalänningar.

Du som blivit slumpmässigt utvald kan besvara enkäten antingen via den pappersenkät du fått i brevlådan eller via Folkhälsomyndighetens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.