Har du en verksamhet som klassas som miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken?

Bilmotor

Driver du en sådan verksamhet, då skulle vi gärna vilja få era inspel på hur vi kan anpassa en ny taxemodell.

Miljöavdelningen ansvarar för tillsyn av miljöfarliga verksamheter och hälsoskyddsverksamheter, och har nu fått i uppdrag att se på möjligheterna för en behovsstyrd taxemodell för dessa verksamheter. Verksamheter som omfattas är till exempel industrier, bensinstationer, verkstäder, jordbruk, skolor, campingar, tatuerare med mera.

Välkommen till ett informations- och dialogmöte, tisdag 14 maj klockan 17.00-19.00, Tingshuset, Tanumshede.

Anmälan: naringsliv@tanum.se eller till näringslivsutvecklare Elisabeth Jonsson 0525-180 76.

Miljöavdelningen och näringslivsenheten önskar dig varmt välkommen, vi är tacksamma om du vill vara med och bidra med dina erfarenheter!