Gymnasieelever läsåret 2017/2018

En tjej som väntar på bussen

Gymnasieelever som är folkbokförda i Tanums kommun kan inför läsåret 2017/2018 ansöka om skolkort (busskort) alternativt kontant- eller inackorderingsbidrag.

Information om bidragen och e-tjänsten finns att hämta här.

I första hand ansöker man via e-blankett med e-legitimation, BankID eller mobilt BankID. Om du inte har möjlighet att använda e-tjänsten kan du få blankett i pdf eller som pappersblankett istället. Kontakta kundcenter på 0525-180 00 eller kommun@tanum.se.

Ansökan avseende läsåret 2017/2018 ska vara inkommen senast den 12 maj 2017 till Tanums kommun, Barn- och utbildningskontoret, 457 82 Tanumshede.

Ansökningar inlämnade efter den 12 maj behandlas i turordning. För sent inkommen ansökan medför att utbetalningar av bidrag kan bli försenade samt att eleven själv får bekosta resor till och från skolan innan ansökan är behandlad.

OBSERVERA! Om en elev i friskola på grund av lång eller tidskrävande resa måste inackorderas på skolorten söker eleven inackorderingstillägg genom CSN (Centrala studiestödsnämnden).

Frågor besvaras av Ann-Christin Moseby 0525-181 64.