Gruppverksamhet för kvinnor som upplevt våld i nära relationer

Ledsen pojke

Gruppverksamhet som riktar sig till kvinnor som upplevt våld i nära relationer. Hur påverkas deras barn av att ha bevittnat våld och hur kan de trots detta må bra i framtiden?

Under vårterminen 2019 tänker vi starta en grupp med kvinnor som varit utsatta för våld i nära relationer. Kriteriet för deltagande är att kvinnorna har barn, som kan ha farit illa på grund av sådana händelser i familjen.

Den metod vi kommer att använda är bildterapi kombinerat med samtal. Vi planerar att träffas vid fem tillfällen och varannan vecka.

Känner du någon som kan ha nytta och glädje av att delta i gruppen? Kontakta då familjebehandlare Tyrone Andersson, 070-283 31 14 eller legitierad psykoterapeut/familjeterapeut Siw-Britt Söderback, 070-792 02 03 för anmälan eller närmare upplysningar.

Verksamheten bekostas genom medel från Folkhälsorådet i Tanum.

Omsorgsförvaltningen