Granskning av detaljplan i Fjällbacka

Del av Fjällbacka 176:98

Nu pågår granskning av detaljplan på Fjällbacka 176:98. Mellan den 4 oktober och 2 november har du möjlighet att lämna dina synpunkter.

Syftet med detaljplanen är att uppdatera befintlig detaljplan och göra befintliga fastigheter planenliga.

Här finns mer information, planhandlingar och möjlighet att lämna synpunkter på detaljplanen.