Granskning av detaljplan

Badis

Nu pågår granskning av detaljplan för Fjällbacka 136:2, 136:3 med flera, Badis. Granskningstiden startar 10 januari och senast den 7 februari 2019 ska eventuella synpunkter lämnas.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en ersättning av byggnaden för den före detta badrestaurangen Badis med en ny byggnad för bostäder.

Här kan du läsa mer om planen och även lämna dina synpunkter.