Full fart i Storemyrsområdet

Parkeringen vid Tedacthuset på Storemyrsvägen.

Tio år efter IAC:s nedläggning av bilpanelstillverkningen i Tanumshede har fabriken fått byggas ut för att klara nuvarande produktion, av takstolar. Och mittemot arbetar mer än dubbelt så många som när Extra Film stängde fotolaboratoriet 2010.

Idag är det inte längre tomma fabrikslokaler och öde parkeringsplatser som dominerar Storemyrsvägen utan nya verksamheter och nybyggnation. Planer på fler tomter ger förutsättningar för fortsatt expansion i området.

-Vi är glada över hur Storemyrsområdet utvecklats från avveckling till det blomstrande verksamhetsområde det är idag. Mark och lokaler har här gett förutsättningar för expansion, både för etablerade företag i kommunen och för nya, säger Elisabeth Jonsson, näringslivsutvecklare på kommunen.

Läs hela reportaget om Storemyrsområdet.