Framtiden för bygdegården i Tanumshede

Entrén på bygdegården i Tanumshede

Den 27 juni klockan 18.30 hålls ett möte för allmänheten i Tanums Bygdegård som handlar om bygdegårdens framtid.

Tanums Bygdegårdsförening är i akut behov av kapital och har erbjudit kommunen att överta fastigheten. För att ett bra beslutsunderlag ska kunna tas fram vill vi veta vad du tycker om behovet av en större samlingslokal i Tanumshede. 

Vi uppskattar att du svarar på frågorna nedan senast den 26 juni.

Välkommen att delta!

Tycker du att Tanumshede är i behov av en större samlingslokal? * (obligatorisk)
Tycker du att Tanumshede är i behov av en större samlingslokal?Om du tycker att det finns behov av en större samlingslokal i Tanumshede, vad tror du om en placering vid Sparvallen?
Om du tycker att det finns behov av en större samlingslokal i Tanumshede, vad tror du om en placering vid Sparvallen?