Förbättringar i kollektivtrafiken

Tåg

Regionfullmäktige har beslutat att införa en ny zonstruktur för kollektivtrafiken i Västra Götaland. Dagens 70 zoner slås ihop till 3. Detta gynnar Tanum.

För Tanums del är det en klar förbättring. Förutom att det blir enklare att resa i kollektivtrafiken blir det också billigare, framförallt om man reser inom vår zon (zon C).

Förändringen kan ske tidigast hösten 2020.

På Västtrafiks hemsida kan du läsa mer om vad förändringen innebärlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.