Flytbryggor gav 40 nya båtplatser i Grebbestad

De nya bryggorna i Grebbestads småbåtshamn.

I mitten av juni slutade hammarslagen att slå och den nya hamnanläggningen i Grebbestad stod klar att ta emot båtar och ge dem en trygg hemmahamn.

I samband med att bryggorna kom på plats, byggdes också en ny hamnspång längs med sjöbodarna och berget. Detta innebär att tillgängligheten i hamnen och ut till bryggorna har ökat och många har redan besökt och provat den nya promenaden.

Projektet startade under vintern, de gamla träbryggorna revs för att ge plats åt fyra nya moderna flytbryggor. Genom detta har hamnen utökats med 40 nya platser inför säsongen 2018.

-Tanums Hamnar AB har skapat 100 nya båtplatser under de tre senaste åren, vilket har minskat kön till båtplatser, säger Liselotte Fröjd, kommunstyrelsens ordförande, och fortsätter: -Tanums Hamnar har även gjort upprustning av serviceanläggningar och bryggor i flera av hamnarna i Tanums kommun. Detta gynnar våra kommuninvånare och båtturismen vilket är glädjande.

Träspång längs de nya bryggorna i Grebbestads småbåtshamn.