Fiberutbyggnad i tätorterna - vad händer?

Fiber

Under sommarhalvåret 2016 drev Telia en kampanj för att värva kunder för nybyggda fibernät i Tanumshede, Grebbestad och Fjällbacka.

Fiberprojekten är helt kommersiella och det finns inget engagemang från det offentliga. Men, givetvis har kommunen på olika sätt understött projekten såväl inför som under byggfasens inledning.

När fastighetsägarna undertecknade anslutningsavtalen, så förutskickades att anslutningarna skulle vara driftsatta senast sommaren 2017.

Läs mer på sidan om Bredband och IT