Fiberstatus, april 2018

Fiber

Fiberföreningarnas nät, tillsammans med de kommersiella projekt som genomförts i kommunens fyra största tätorter, har inneburit att 97 procent av Tanums fastigheter kunnat erbjudas bredbandsanslutning.

Samtliga yttäckande fiberprojekt är nu avslutade. De bidragsberättigade föreningarna, totalt 11 stycken, samt de två föreningar (Tanumshede norra samt Vinbäcksföreningen) som byggt på eget initiativ utan offentliga medel, har succesivt fullföljt sin första byggnation.

Telia har byggt fiber i centrala Tanumshede samt i Grebbestad och Fjällbacka.

Tätorten Hamburgsund har inkluderats i det projekt som skapades när fiberföreningen Stenrike Fiber ”överlämnade sina medlemmar” till den kommersielle fiberaktören IP Only.

I och med att Lurs fiber slutbesiktigades under april 2018 avslutas kommunens direkta engagemang i fiberutbyggnaden i kommunen.

Kompletterande utbyggnad

I flera områden har kompletterade utbyggnad skett i flera omgångar efter det att föreningarnas initiala stomnät med kundanslutningar driftsatts. Främst handlar det om utbyggnader till fastigheter där ägarbyten skett eller nybyggnation.

Den som hos fiberförening beställer fiberanslutning får avvakta anslutningen tills föreningen kan genomföra byggnation. Kunden får då betala grävning, kabel och installation fram till första kopplingspunkt samt andel av kostnaden i den gemensamma infrastrukturen inom föreningen. Motsvarande gäller för anslutning till Telias nät.

Mer information om fiber i Tanums kommun finns här.