Extratjänster i vård och omsorg - win-win för alla

Handledare och anställda på extratjänster.

Tretton nyanlända får under ett år inblick i vård och omsorg och tränar samtidigt sin svenska. För kommunen kan satsningen, finansierad av statliga stödet extratjänst, på sikt underlätta rekrytering av personal.

-Det här är win-win för alla. Vi behöver ju folk i vården, säger Anneli Edman.

Hon är en av handledarna för syriern Mohamad A Wattar, som arbetar på två boenden. Han är designer och studerade ekonomi fram till flykten. Han arbetade även ideellt för Röda halvmånen.

-Jag tycker om att hjälpa människor. Här lär jag mig något nytt varje dag - om jobbet, språket och om kultur och system i Sverige, säger han.

Även Qusai Alswaid, anställd på Hedegården, kommer från Syrien. I hemlandet studerade han på idrottshögskolan. Nu kan han tänka sig arbete i vård och omsorg.

Ett sådant intresse var en förutsättning för att få en extratjänst. 25 personer intervjuades, inte bara nyanlända. Att ha börjat rota sig i kommunen var ett plus.

Grundkunskaper

Enhetschef Katarina Gedda hoppas att satsningen ger nya timanställda i bemanningsenheten och att de på sikt även vill utbilda sig inom vård och omsorg. Att ge grundkunskaper för arbete och utbildning, och stötta språkutvecklingen, är avsikten med extratjänsterna.

De ligger utanför ordinarie bemanning och ger möjligheter att höja kvaliteten i verksamheten, sätta mer ”guldkant”.

-Men det är undersköterskornas och habiliteringsassistenternas alla arbetsuppgifter de ska prova på, betonar Katarina Gedda.

Hon har mycket goda erfarenheter av att rekrytera utlandsfödda. Extratjänsten ser hon som bästa stödformen hittills för att kunna lotsa in nyanlända.

-En rejäl satsning från statens sida.

Omtyckta

Hon ger en stor eloge till handledarna och arbetsgrupperna där tjänsterna placerats. Och till de nya medarbetarna:

-Jag hör väldigt mycket positivt. Ni är omtyckta, säger hon när hon träffar några av dem.

Carina Karlsson, handledare för colombianskan Ruth Rua i dagverksamheten, berömmer de nya arbetskamraterna för deras sätt att kämpa med språket och ta direktiv i jobbet:

-Jag beundrar er. Ni är fantastiska!

Extratjänstfakta:

Statligt stöd som täcker i stort sett alla kostnader för tjänsterna. Gäller nyanlända och personer som deltagit i jobb- och utvecklingsgaranti och för arbete i exempelvis viss offentlig, kulturell och ideell verksamhet.

De 13 ettåriga tjänsterna i Tanums verksamhet för äldre och funktionshindrade är resultat av samverkan mellan kommunen, Arbetsförmedlingen, facket Kommunal och personalen. Fler extratjänster är aktuella inom barn- och utbildningsförvaltningen.

På bilden ses:

Nyanlända på väg in i vård- och omsorgsarbete, med stöd av handledare som är mycket imponerade av hur svenskan utvecklas och hur snabbt de kommer in i jobbet. Från vänster: Anneli Edman (handledare), Mohamad A Wattar (extratjänst) med dotter Laila, Evy Jensen (handledare), Marie Olsson (handledare), Ruth Rua (extratjänst), Carina Karlsson (handledare) och Qusai Alswaid (extratjänst).