Ett utvecklingsinriktat Tanum - vi lägger pusslet

Möte om näringslivsstrategin

Torsdag 18 maj träffades företagare, politiker och tjänstemän från Tanums kommun på Vitlycke Museum för ett dialogmöte och inspirationsföreläsning.

På mötet presenterade vi ett förslag på en ny näringslivsstrategi som ska gälla från 2018. Utkastet som presenterades är framtaget tillsammans med en grupp företagare, en Forumgrupp kallad ”Ny Näringslivsstrategi” som har varit bollplank, inspiration och referensinstans i processen.

Syftet med mötet igår var att öppna upp för fler att ta del av arbetet och möjlighet för oss att få ta del av fler inspel och reflektioner.

Möte med näringslivsstrategin

Näringslivsstrategin är det dokument som anger riktningen och sätter ramverket för hur det strategiska arbetet med näringslivsutveckling ska formas. I strategin pekar man ut konkreta faktorer som är av vikt för en positiv utveckling och man anger vart man vill nå och vilken vision Tanums kommun har för näringslivet.

Tanums kommun vill på de sätt vi kan medverka och bidra till en positiv utveckling och tillväxt. Detta är inget någon part råder ensam över utan vill i samarbete med näringslivet sträva efter att skapa förutsättningar för ett utvecklingsinriktat, hållbart och livskraftigt näringsliv.

Här kan du ta del av förslaget till den nya näringslivsstrateginPDF (pdf, 259.9 kB).

Vi värdesätter alla inspel!

Föreläsning på mötet om näringslivsstrategin

Systembolaget – Bäst på service i Sverige

Dessutom inspirerades vi av Pia Källqvist, tidigare utbildningschef på Systembolaget, som berättade om resan till att bli Sveriges bästa serviceföretag, för femte året i rad!

Systembolagets vision är att alltid imponera på sina kunder och att varje bemötande skall vara i världsklass. Hur lyckas man att få visionen att genomsyra en hel organisation?

Missade du mötet men är nyfiken, Systembolagets föreläsning filmades. Vill du ta del av filmen så hittar du härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster:

Tematiska Forum

Tanums kommun har under cirka ett år samarbetat med näringslivet i olika tematiska forumgrupper,

  • Forum – ”Ny näringslivsstrategi”
  • Forum – ”Värdskap”
  • Forum – kompetensplattform

Forumgrupperna ska vara ett bollplank, inspirationsinstans, ge näringslivsperspektiv och kompetensutveckling till det aktuella ämnet.

En bildlig logga som används i kommunikation om näringslivsstrategin

I varje grupp sitter 7-8 näringslivs­representanter. Dessa grupper tillsammans med kommunledningen var inbjudande till dialogmötet. Grupperna presenterade vad som har arbetats med under året.

Syftet med Forumgrupperna är att stärka samarbetet mellan kommunen och näringsliv kring olika frågor.