Eldningsförbud

Brinner i marken i skog

Eldningsförbud gäller i Strömstad-Tanum-Sotenäs kommuner från 14 maj, då brandrisken just nu är hög eller mycket hög.

Räddningstjänsterna i Strömstad-Tanum-Sotenäs meddelar härmed att eldningsförbud råder i samtliga tre kommuner då brandrisken i skog och mark nu är mycket hög.

Vi vill uppmana allmänheten att iaktta mycket stor  försiktighet.

Läs mer i beslutet om utökat eldningsförbudPDF (pdf, 109.5 kB).

Läs mer på eldning utomhus.