Dialog och samarbete - nyckeln till bättre företagsklimat

Bild för samarbete

Två faktorer har betytt mycket för att Tanums kommun i år har klättrat 38 steg till plats 169 i Svenskt Näringslivs undersökning av företagsklimatet.

Det är ”dialog mellan företag och kommunledning” samt ”information till företag” som nu har fått klart bättre betyg – mycket tack vare nya initiativ som näringslivsenhetens satsningar på en Facebook-grupp, Stafettpinnen för kommunledningens företagsbesök och forum med olika teman.

Det är ett långsiktigt arbete som ligger bakom de allt bättre placeringarna i Svenskt Näringslivs årliga undersökning. På fyra år har Tanums kommun avancerat nästan 100 placeringar.

– Det är roligt och stimulerande att vårt arbete ger framgångar i undersökningen. Vi jobbar mycket med att ha aktiv samverkan med företagen och en tydlig och öppen kommunikation så att våra relationer ska bli riktigt bra, säger Elenor Olofsson, näringslivsutvecklare i Tanums kommun.

Ett av näringslivsenhetens nya grepp är facebooksidan Näringslivsutvecklarna i Tanums kommun, som funnits ett år. Varje dag gör näringslivsutvecklarna inlägg på sidan. Den har fått mycket positiv respons för möjligheterna till en dialog och har nu cirka 700 följare.

En annan nyhet för att förbättra dialogen är Stafettpinnen. Tanums kommunledning och näringslivsutvecklare gör över 100 företagsbesök varje år och med Stafettpinnen får det företag som kommunens företrädare gästar skicka vidare Stafettpinnen till nästa företag som ska få besök. Företaget får bestämma vart vi gör vårt nästa besök, på så vis får vi lära känna ännu fler företag.

Dessutom har representanter för Tanums kommun och näringslivet i höst bildat arbetsgrupper för specifika frågor. Just nu ligger fokus på en kompetensförsörjning, värdskapsfrågor och en ny näringslivsstrategi.

Den plats där företagen främst hämtar information är hemsidan. Där finns inbjudningar till aktiviteter och utbildningar, nyheter från kommunen och myndigheter samt de allt fler e-tjänsterna som ska underlätta arbetet för företagen.

Utöver detta får alla företagare varje månad ett digitalt nyhetsbrev. Lika ofta träffas företag och kommunala tjänstemän/politiker till frukost, Before work, på ett företag. Ett bra sätt för företagare att marknadsföra sig och knyta nya kontakter med företagare och kommunala representanter.

– Vi har jobbat intensivt med att hitta bra vägar för att kommunicera med näringslivet. Det gäller att inte slå sig till ro utan att hela tiden utveckla företagsklimatet i vår kommun. Ett mål är att Tanum ska bli bland de 100 bästa i Svenskt Näringslivs ranking, säger Liselotte Fröjd, kommunstyrelsens ordförande.

Fakta om undersökningen: 

Svenskt Näringsliv ger varje år ungefär 60 000 företagare i Sverige möjlighet att ge sina synpunkter på attityderna till företagande, kommunens service eller tillämpningen av lagar och regler i den kommun där de verkar. Företagsklimat definieras som summan av de institutioner, attityder, regler och kunskaper som möter företagaren i vardagen. Frågorna rör bland annat attityder till företagande, konkurrens från kommunala verksamheter, kommunens service till företagen samt tillgången på medarbetare med relevant kompetens.

För mer information om undersökningen http://www.foretagsklimat.se/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster