Detaljplan på samråd, Fjällbacka 163:1 med flera, Kajen och Badis

Flygbild över kajen och Badis i Fjällbacka

Samråd pågår av detaljplanen för del av Fjällbacka 163:1 med flera, Kajen och Badis. Till och med den 22 september går det att lämna synpunkter.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utveckling av Stora kajen till ett nytt besöksmål med en huvudsaklig inriktning mot havsanknuten verksamhet, turism och handel. Planen syftar också till att möjliggöra att Badis ersätts med en ny byggnad för bostäder.

Handlingar, mer information om detaljplanen och möjligheter att lämna synpunkter finns här.