Detaljplan i Fjällbacka på samråd

Fjällbacka 176:124

Nu pågår samråd av detaljplan för del av Fjällbacka 176:124, personalbostäder. Samrådet pågår 31 augusti till och med 29 september 2017.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för uppförande av bostäder och/eller tillfällig vistelse med tillhörande parkering. Planläggningen syftar även till att skapa planlagd tillfartsväg till hockeyrinken.

Här kan du läsa mer om samrådet samt lämna dina synpunkter.