Detaljplan i Fjällbacka på samråd

Karta över Fjällbacka verksamhetsområde.

Nu pågår samråd av detaljplan för del av Fjällbacka 163:1 med flera, Fjällbacka verksamhetsområde. Senast 25 april vill vi ha dina eventuella synpunkter.

Syftet med detaljplanen är att utvidga Fjällbacka verksamhetsområde och därigenom skapa förutsättningar för fler verksamhetsetableringar i samhället.

Samrådstiden pågår från 22 mars 2019 till och med 25 april 2019.

Här finns mer information om detaljplanen.