Detaljplan för Knämmotet på granskning

Bild på Knämmotet

Granskning av detaljplan för Knäm 2:14, bilserviceanläggning vid Knämmotet pågår från den 19 december. Granskningen avslutas 23 januari som också är sista dag att lämna in synpunkter på detaljplanen.

Syftet med detaljplanen är att skapa möjligheter för en trafikserviceplats. Trafikserviceplatsen ska kunna omfatta bland annat tankställe, bevakad parkering för yrkestrafik och husbilar; restaurang/café och minibutik samt verkstads- och lagerbyggnad med kontor.

Läs planhandlingarna och lämna synpunkter.