Dags att lämna in köldmedierapport

Fyller i blankett

Skicka in din rapport till kommunens miljöavdelning senast den 31 mars 2019. Eftersom den 31 mars i år infaller på en söndag så är sista rapporteringsdagen i stället den 1 april 2019 (enligt lagen om beräkning av lagstadgad tid).

Rapporten kan du lämna in i kommunens kundcenter eller skicka till mbn.diarium@tanum.se alternativt Tanums kommun, Miljöavdelningen, 457 81 Tanumshede.

Köldmedier finns bland annat i kylskåp, kylboxar, frysar, brandsläckare, värmepumps- och luftkonditioneringsanläggningar. De används för att omvandla kyla till värme eller värme till kyla.

Om du har en köldmedieanläggning som inne­håller 14 ton koldioxidekvivalenter (CO2e) eller mer måste du varje år rapportera genomförda kontroller till kommunen.

Läs mer köldmedier och hur du rapporterar på vår hemsida. Här finns mer information om köldmedium.