Brev från Rambo om slutna tankar

Rambos logotype

Många har i dagarna fått brev från Rambo om tömning av slutna avloppstankar. Kommunen har, enligt miljöbalken, ansvar för att ta hand om toalettavfall. För att få tömma själv eller genom en lantbrukare krävs tillstånd.

Nya tillstånd kan enligt kommunens avfallsföreskrifter ges till brukare av lantbruksfastigheter eller ägare till fastigheter som gränsar till lantbruksfastigheter.

  • Har du ett tillstånd från kommunen till eget omhändertagande och vill fortsätta tömma själv? Skicka in en kopia på tillståndet till Rambo.
  • Vill du ha tillstånd till eget omhändertagande och brukar en lantbruksfastighet eller är ägare till en fastighet som gränsar till en lantbruksfastighet, som kan tömma åt dig? Sök tillstånd på blankett.

Uppfyller du inte någon av punkterna ovan? Då är det Rambo som ska tömma din tank.

Har du frågor? Kontakta miljöavdelningen mbn.diarium@tanum.se eller via kundcenter 0525-180 00.