Avverkning av träd nordost om Mörhult

Området för avverkningen är orangefärgat på denna kartbild

Allmänheten uppmärksammas på att det pågår trädfällning i området nordost om Mörhult inför kommande omläggning av vattenledning.

Skyltar om arbetet är uppsatta på plats. Observera att stigarna i området inte är tillgängliga. I skrivande stund beräknas arbetet pågå under åtminstone september månad.