Antibiotikaresistens

Skydda antibiotikan

Tanums kommun beslutade tidigare under 2018 att arbeta mot antibiotikaresistens, vilket grundar sig i ett medborgarförslag. Under hösten genomförs därför en informationskampanj för att uppmärksamma allmänheten varför antibiotikaresistens är ett  folkhälsohot och ett hot mot djurs hälsa.

Informationskampanjen genomförs tillsammans med STRAMA VGR och vårdcentralerna Närhälsan och Kvarterskliniken i Tanumshede. Sedan 2016 har antibiotikaförskrivningen på recept redovisats i Tanums kommuns välfärdsbokslut.

Här får du mer information om antibiotikaresistens.