Anlägga avlopp på annans mark

En tomtgräns med stenmur och häckväxter

Om du inte har plats att anlägga avlopp på din egen fastighet, finns möjlighet att ansöka om att placera avloppsanläggningen på grannens mark.

Det är viktigt att du först pratar med din granne och att du får tillstånd av grannen för detta. Skriv ett tydligt formulerat servitut för att undvika problem i framtiden. På Lantmäteriets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du läsa mer om olika typer av servitut och ladda ner blanketter.

Här finns vår information om enskilt avlopp. Du kan också få mer information på avloppguiden.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.