Allmän information - hundar

Exempelbild

Såhär års är det många som vistas i kust och skärgård och vi får ofta frågor om vad som gäller. Här har vi samlat vägledning och källor till mer information

Tanums kommun har allmänna lokala ordningsföreskrifter och i dessa kan man läsa om vad som gäller för dig som hundägare. Vi uppmanar alla att följa dessa för allas trevnad.

Lokala ordningsföreskrifter gällande hundar:

Hundar

16 § Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande eller den som endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa bestämmelserna i 17 och 18 §§. Det som sägs i dessa paragrafer gäller inte för ledarhund för synskadad person, service- och signalhund för funktionshindrad person eller för polishund i tjänst.
 
17 § Hundar skall hållas kopplade inom följande områden: idrottsanläggning, park och plantering under tiden 1 april-30 september. Tikar skall under löptid hållas kopplade inom hela kommunen, dock inte inom inhägnat område. När en hund inte hålls kopplad skall den vara märkt på godkänt sätt. Hundar får inte vistas på begravningsplatser, kyrkogårdar, på anlägg-ning för spelytor (planer), lek eller på badplats. Förbudet för hundar att vistas på badplatser gäller under perioden 1 juni-31 augusti varje år.
 
18 § Inom följande områden skall föroreningar efter hundar plockas upp: Hamburgsund enligt bilaga 7, Fjällbacka enligt bilaga 8 och 8B, Grebbestad enligt bilaga 9 och Tanumshede enligt bilaga 10. Länk till kartbilagorlänk till annan webbplats (pdf, 4.9 MB).

Dessa tre paragrafer är hämtade ur Tanums kommuns lokala ordningsföreskrifterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster