Åke och Nancy Bergqvists donationsfond

Loggaf ör donationsfonden

Nu kan organisationer och föreningar som bedriver en fortlöpande verksamhet till välgörande, främst sociala, ändamål i Fjällbacka tätort söka medel ur Åke och Nancy Bergqvists donationsfond.

Senaste dag att söka är 1 april 2018.

Läs mer om syftet, villkor och ansökan ur donationsfonden.