ACT-kurs, Hantera stress och främja hälsa

Exempelbild

ACT är en kurs baserad på senaste forskningen kring stress och välmående. Du får lära dig konkreta och evidensbaserade verktyg för att hantera livets stress och att leva ditt liv i mer samklang med dina livsvärden.

Kursen ges vid sju tillfällen, varje kurstillfälle är två timmar (totalt 14 timmar). Gruppens storlek är begränsad till max 12 pers. Innehållet är en blandning av teori och upplevelsebaserade moment.

Vad kostar det?

Kursen är gratis och erbjuds blivande föräldrar eller omsorgsgivare/föräldrar till barn 0-6 år.

Kurstillfällen:

Torsdagar: 23/1, 6/2, 20/2, 5/3, 19/3, 2/4 och 16/4.
Klockan 16.30-18.30.

Kursplats:

Öppna förskolans lokal på Familjecentralen Eken.

Anmälan:

Telefon 0525-183 98, e-post linda.gothberg-jucker@tanum.se

Kursledare:

Linda Göthberg Jucker

Vad säger forskningen?

Denna modell är en svensk omarbetning av ”ACT at work” som fått goda resultat efter forskning i England och Sverige. De som genomgått kursen har sänkt arbetsrelaterad stress och ökat sin generella psykiska hälsa. (Bond & Bunce 2000; Bond & Bunce 2003).

Tillsammans den med andra jobbar du med livsfrågor inom alla delar av livet och får lära dig verktyg för att skapa ett liv i bättre balans. Kursen baserar sig på en form av KBT kallad Acceptance and Commitment Training.

Följande är frågor vi kommer att arbeta kring:

Vad tycker jag är viktigt och vad ska mitt liv stå för?

Vad vill jag ska finnas med i mitt liv inom livets olika områden.

Hur kan vi förhålla oss till den stress som är ofrånkomlig i vårt dagliga liv?

Vad bör vi acceptera och vad kan vi förändra?

Vad är stress och vad händer i kroppen när vi är stressade? Hur kan vi förhindra depression eller utmattningsdepression?

Vid varje kurstillfälle kommer du bli uppmanad att börja använda de strategier du lärt dig i ditt dagliga liv för att konkret ta steg i riktning mot det liv du vill leva.