Intern kontroll

Med intern kontroll menas alla rutiner och reglementen som syftar till att främja effektivitet, så att kommunens resurser används i enlighet med fattade beslut, skapa förutsättningar för rättvisande räkenskaper, det vill säga säkerställa en riktig och fullständig redovisning. Säkerheten i system och rutiner skall vara utformade så att tillgångar tryggas. De skall även förhindra att kommunen drabbas av extra kostnader på grund av avsiktliga eller oavsiktliga fel och säkerställa effektiv organisation och förvaltning.
 
Den interna kontrollen bör utformas med hänsyn tagen till väsentlighet och risk.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede