Revision och kontroll

Kommunrevisionen ska enligt kommunallagen granska all verksamhet som bedrivs av kommunen för att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt sätt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
De kommunala nämnderna ska granska att rutiner och reglementen tillämpas på ett sätt att kommunens resurser används på ett effektivt sätt och skapar förutsättningar för rättvisande räkenskaper. Denna granskning brukar kallas intern kontroll.

Här redovisas både de granskningsrapporter som revisionen upprättar och nämndernas internkontrollrapporter.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede