Kommunarkiv

I arkivlagen slås fast att myndigheternas arkiv är en del av det nationella kulturarvet och att arkivet skall bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser:

  • Allmänhetens rätt at ta del av offentliga handlingar
  • Behovet av information för rättsskipning och förvaltning
  • Forskningens behov
  • Släktforskning

Kommunarkivet är slutarkiv för kommunala handlingar som skall bevaras. De flesta handlingar är offentliga. Personuppgifter inom socialtjänsten är dock skyddade genom sekretess.

Nuvarande Tanums kommun bildades 1971 genom sammanslagning av Tanum, Kville och Bullarens kommuner. Handlingar från de tidigare kommunerna finns från tiden 1863 och framåt.

Välkommen att ta del av handlingarna ur kommunarkivet efter tidsbeställning på telefon 0525-180 00.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede