Anslagstavla

Detta är kommunens officiella anslagstavla.

Anslagstavlan har en direkt rättslig betydelse när det gäller överklagande av kommunfullmäktiges och nämndernas beslut.

På anslagstavlan publiceras tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll. Anslagstavlan är digital från 1 januari 2018. Den ersätter den fysiska anslagstavlan i kommunhuset. Läs mer om anslagstavlan.

 1. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2 oktober 2018
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBarn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
  Paragrafer53-58
  Förvaringsplats för protokolletBarn- och utbildningskontoret, barn och utbildningsförvaltningen
  SekreterareLisa Kling
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 2. Omsorgsnämndens arbetsutskott 11 oktober 2018
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansOmsorgsnämndens arbetsutskott
  Paragrafer182-207
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset, omsorgskontoret
  SekreterareMichael Svensson
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Skriv text här eller ta bort denna rad

 3. Samordningsförbundet Väst 28 september 2018
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSamordningsförbundet Väst
  Paragrafer§ 32-46
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset, kommunkansliet
  SekreterareGudrun Emilsdottir
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 4. Tekniska nämndens arbetutskott 8 oktober 2018
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansTekniska nämndens arbetsutskott
  Paragrafer2-3
  Förvaringsplats för protokolletTedacthuset, tekniska förvaltningen
  SekreterareKathrine Kahlman
  Nedladdningsbart protokollProtokoll TN AU 2018-10-08.pdfPDF (pdf, 1.3 MB)
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 5. Kommunfulmäktige 15 oktober 2018
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Förvaringsplats för handlingarnaKommunhuset, kommunkansliet
  Ansvarig för kungörelsenSofia Reimbert
  DokumentKommunfullmäktige 15 oktober, med handlingar.pdfPDF (pdf, 7.5 MB)
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 6. Kommunstyrelsen 3 oktober 2018
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsen
  Paragrafer179-204
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset, kommunkansliet
  SekreterareSofia Reimbert
  Nedladdningsbart protokollKommunstyrelsen 2018-10-03, §§ 179-204.pdfPDF (pdf, 497 kB)
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 7. Hilding Johanssons donation
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansHilding Johanssons donation
  Paragrafer6
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset, kommunkansliet
  SekreterareSofia Reimbert
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 8. Miljö- och byggnadsnämndens sammanträde 25 september 2018
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansMiljö- och byggnadsnämnden
  Paragrafer183-210
  Förvaringsplats för protokolletTedacthuset, miljö- och byggnadsförvaltningen
  SekreterareLinda Ljungquist
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 9. Omsorgsnämnden 20 september 2018
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansOmsorgsnämnden
  Paragrafer83-100
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset, omsorgskontoret
  SekreterareMichael Svensson
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Skriv text här eller ta bort denna rad

 10. Flyttning av fordon
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansTekniska nämnden
  Förvaringsplats för handlingarnaTedacthuset, tekniska förvaltningen
  Ansvarig för kungörelsenHarriet Larsson Larsåsen
  Dokument4. Kungörelse Tanum 2018-09-24.docWord (word, 31 kB)
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 11. Kommunfullmäktige 17 september 2018
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Paragrafer90-103
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset, kommunkansliet
  SekreterareSofia Reimbert
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 12. Särskild sammanställning av miljöbedömning enligt 6 kap, 17 § Miljöbalken gällande Blå översiktsplan, dnr KS 2013/0064-312
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Paragrafer97
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset, kommunkansliet
  SekreterareSofia Reimbert
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 13. Tekniska nämnden 20 september 2018
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansTekniska nämnden
  Paragrafer68-77
  Förvaringsplats för protokolletTedacthuset, tekniska förvaltningen
  SekreterareKathrine Kahlman
  Nedladdningsbart protokollTekniska nämnden 2018-09-20, §§ 68-77, med bilagor.pdfPDF (pdf, 26.3 MB)
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 14. Flyttning av fordon
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansTekniska nämnden
  Förvaringsplats för handlingarnaTedacthuset, tekniska förvaltningen
  Ansvarig för kungörelsenHarriet Larsson Larsåsen
  Dokument4. Kungörelse Tanum doc.docWord (word, 31 kB)
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

Överklagande

Tidpunkten då beslut sätts upp på anslagstavlan styr tiden för överklagande. Från det att ett beslut anslagits har du 21 dagar på dig att överklaga.

Här kan du läsa mer om laglighetsprövning och förvaltningsbesvär.

Kontakt

Kundcenter

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Kommunkansliet

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede