Anslagstavla

Detta är kommunens officiella anslagstavla.

Anslagstavlan har en direkt rättslig betydelse när det gäller överklagande av kommunfullmäktiges och nämndernas beslut.

På anslagstavlan publiceras tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll. Anslagstavlan är digital från 1 januari 2018. Den ersätter den fysiska anslagstavlan i kommunhuset. Läs mer om anslagstavlan.

 1. Tekniska nämnden 15 mars 2018
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansTekniska nämnden
  Förvaringsplats för protokolletTedacthuset, tekniska förvaltningen
  SekreterareKathrine Kahlman
  Nedladdningsbart protokollTekniska nämnden 2018-03-15, §§ 23-35, med bilagor.pdfPDF (pdf, 1.5 MB)
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 2. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 6 mars 2018
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBarn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
  Paragrafer8-18
  Förvaringsplats för protokolletBarn- och utbildningskontoret, barn och utbildningsförvaltningen
  SekreterareMalin Norrman
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Skriv text här eller ta bort denna rad

 3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 mars 2018
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens arbetsutskott
  Paragrafer§ 2
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset, kommunkansliet
  SekreterareSofia Reimbert
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 4. Kommunfullmäktige den 26 mars 2018
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Förvaringsplats för handlingarnaKommunhuset, kommunkansliet
  Ansvarig för kungörelsenSofia Reimbert
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 5. Omsorgsnämndens arbetsutskott 8 mars 2018
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansOmsorgsnämndens arbetsutskott
  Paragrafer33-62
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset, omsorgskontoret
  SekreterareMichael Svensson
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 6. Hilding johanssons donation 28 februari 2018
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansHilding Johanssons donation
  Paragrafer§1
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset, kommunkansliet
  SekreterareSofia Reimbert
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 7. Kommunstyrelsen den 28 februari 2018
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsen
  Paragrafer23-57
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset, kommunkansliet
  SekreterareSofia Reimbert
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 8. Kommunrevisionen den 16 februari 2018
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunrevisionen
  Paragrafer1-12
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset, kommunkansliet
  SekreterareAnita Älgemon
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 9. Kommunstyrelsen 28 februari 2018
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsen
  Paragrafer21-22
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset, kommunkansliet
  SekreterareSofia Reimbert
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 10. Kommunstyrelsens personalutskott den 21 februari 2018
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansPersonalutskottet
  Paragrafer1-2
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset, kommunkansliet
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

Överklagande

Tidpunkten då beslut sätts upp på anslagstavlan styr tiden för överklagande. Från det att ett beslut anslagits har du 21 dagar på dig att överklaga.

Här kan du läsa mer om laglighetsprövning och förvaltningsbesvär.

Kontakt

Kundcenter

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Kommunkansliet

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede