Anslagstavla

Detta är kommunens officiella anslagstavla.

Anslagstavlan har en direkt rättslig betydelse när det gäller överklagande av kommunfullmäktiges och nämndernas beslut.

På anslagstavlan publiceras tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll. Anslagstavlan är digital från 1 januari 2018. Den ersätter den fysiska anslagstavlan i kommunhuset. Läs mer om anslagstavlan.

 1. Kommunfullmäktige 29 maj 2023
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Paragrafer63-82
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset, kommunkansliet
  SekreterareSofia Reimbert
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 2. Kommunstyrelsen 7 juni 2023
  • Kallelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsen
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset, kommunkansliet
  SekreterareSofia Reimbert
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 3. Granskningsutlåtande 2 gällande detaljplan för Hamburgsund 13:21 med flera, Hamburgsunds centrum, bussangöring och skola
  • Underrättelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansMiljö- och byggnadsnämnden
  Förvaringsplats för protokolletTedacthuset, miljö- och byggnadsförvaltningen
  SekreterareKarin Lundin
  Nedladdningsbart protokollGranskningsutlåtande 2.pdf Pdf, 308.6 kB.
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Ett förslag till detaljplan har varit utställt för granskning. De synpunkter som kom in under granskningen har nu sammanställts i ett granskningsutlåtande.

 4. Valnämnden 29 maj 2023
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansValnämnden
  Paragrafer1-2
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset, kommunkansliet
  SekreterareSofia Reimbert
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 5. Barn- och utbildningsnämnden 25 maj 2023
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBarn- och utbildningsnämnden
  Paragrafer71-72, 74-86
  Förvaringsplats för protokolletBarn- och utbildningskontoret, barn och utbildningsförvaltningen
  SekreterareLisa Kling
  Nedladdningsbart protokollBarn- och utbildningsnämnden 2023-05-25, §§ 71-72, 74-86 .pdf Pdf, 880.8 kB.
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 6. Miljö- och byggnadsnämnden 23 maj 2023
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansMiljö- och byggnadsnämnden
  Paragrafer77-94
  Förvaringsplats för protokolletTedacthuset, miljö- och byggnadsförvaltningen
  SekreterareHelene Thuresson
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 7. Tekniska nämnden 22 maj 2023
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansTekniska nämnden
  Paragrafer47-59
  Förvaringsplats för protokolletTedacthuset, tekniska förvaltningen
  SekreterareMalin Wiklund
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 8. Valberedningen 25 maj 2023
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansValberedningen
  Paragrafer1-3
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset, kommunkansliet
  SekreterareSofia Reimbert
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 9. Barn- och utbildningsnämnden 25 maj 2023
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBarn- och utbildningsnämnden
  Paragrafer73
  Förvaringsplats för protokolletBarn- och utbildningskontoret, barn och utbildningsförvaltningen
  SekreterareLisa Kling
  Nedladdningsbart protokollBarn- och utbildningsnämnden 2023-05-25, § 73.pdf Pdf, 703.9 kB.
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 10. Miljö- och byggnadsnämnden 23 maj 2023
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansMiljö- och byggnadsnämnden
  Paragrafer76
  Förvaringsplats för protokolletTedacthuset, miljö- och byggnadsförvaltningen
  SekreterareHelene Thuresson
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 11. Tekniska nämnden 22 maj 2023
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansTekniska nämnden
  Paragrafer45-46
  Förvaringsplats för protokolletTedacthuset, tekniska förvaltningen
  SekreterareMalin Wiklund
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 12. Miljö- och byggnadsnämnden 23 maj 2023
  • Kallelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansMiljö- och byggnadsnämnden
  Förvaringsplats för protokolletTedacthuset, miljö- och byggnadsförvaltningen
  SekreterareHelene Thuresson
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 13. Omsorgsnämnden 16 maj 2023
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansOmsorgsnämnden
  Paragrafer55-70
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset, omsorgskontoret
  SekreterareMichael Svensson
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 14. Kommunfullmäktige 29 maj 2023
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Förvaringsplats för handlingarnaKommunhuset, kommunkansliet
  Ansvarig för kungörelsenSofia Reimbert
  DokumentKommunfullmäktige 29 maj, med handlingar.pdf Pdf, 27.7 MB.
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 15. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 11 maj 2023
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBarn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
  Paragrafer30-40
  Förvaringsplats för protokolletBarn- och utbildningskontoret, barn och utbildningsförvaltningen
  SekreterareLisa Kling
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 16. Tekniska nämnden 22 maj 2023
  • Kallelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansTekniska nämnden
  Förvaringsplats för protokolletTedacthuset, tekniska förvaltningen
  SekreterareMalin Wiklund
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

Överklagande

Tidpunkten då beslut sätts upp på anslagstavlan styr tiden för överklagande. Från det att ett beslut anslagits har du 21 dagar på dig att överklaga.

Här kan du läsa mer om laglighetsprövning och förvaltningsbesvär.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Kommunkansliet

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede