Anslagstavla

Detta är kommunens officiella anslagstavla.

Anslagstavlan har en direkt rättslig betydelse när det gäller överklagande av kommunfullmäktiges och nämndernas beslut.

På anslagstavlan publiceras tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll. Anslagstavlan är digital från 1 januari 2018. Den ersätter den fysiska anslagstavlan i kommunhuset. Läs mer om anslagstavlan.

 1. Kommunfullmäktige 29 april 2024
  • Underrättelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset, kommunkansliet
  SekreterareSofia Reimbert
  Nedladdningsbart protokollKommunfullmäktige 29 april 2024, med handlingar.pdf Pdf, 32.4 MB.
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 2. Miljö- och byggnadsnämnden 16 april 2024
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansMiljö- och byggnadsnämnden
  Paragrafer§§ 65-68
  Förvaringsplats för protokolletTedacthuset, miljö- och byggnadsförvaltningen
  SekreterareRickard Niklasson
  Nedladdningsbart protokollProtokoll
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 3. Miljö- och byggndasnämnden 16 april 2024
  • Kallelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansMiljö- och byggnadsnämnden
  Förvaringsplats för protokolletTedacthuset, miljö- och byggnadsförvaltningen
  SekreterareRickard Niklasson
  Nedladdningsbart protokollKallelser
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 4. Barn- och utbildningsnämnden 18 april 2024
  • Kallelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansBarn- och utbildningsnämnden
  Förvaringsplats för protokolletBarn- och utbildningskontoret, barn och utbildningsförvaltningen
  Nedladdningsbart protokollBarn- och utbildningsnämnden 18 april 2024, med handlingar.pdf Pdf, 3.2 MB.
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 5. Tekniska nämnden 14 april 2024
  • Kallelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansTekniska nämnden
  Förvaringsplats för protokolletTedacthuset, tekniska förvaltningen
  SekreterareMalin Wiklund
  Nedladdningsbart protokollTekniska nämnden 15 april 2024, med handlingar.pdf Pdf, 30 MB.
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Skriv text här eller ta bort denna rad

 6. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 4 april 2024
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBarn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
  Paragrafer15-24
  Förvaringsplats för protokolletBarn- och utbildningskontoret, barn och utbildningsförvaltningen
  SekreterareLisa Kling
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 7. Vattentjänstplan - granskning
  • Underrättelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansMiljö- och byggnadsnämnden
  Förvaringsplats för protokolletTedacthuset, miljö- och byggnadsförvaltningen
  SekreterareRickard Niklasson
  Nedladdningsbart protokollVattentjänstplan
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Vattentjänstplanen beskriver kommunens långsiktiga planering för hur behovet av allmänna vattentjänster ska tillgodoses och inkluderar en skyfallsplan för allmänna vatten- och avlopps (VA)-anläggningar, samt en miljökonsekvensbeskrivning. Vattentjänstplanen inkluderar även VA-utbyggnadsplanen som redogör för de områden som kommunen planerar att bygga ut kommunalt vatten- och avloppsnät.

  Förslag till Tanums kommuns vattentjänstplan 2024–2036 är ute på granskning under tiden 10 april till 9 maj 2024.

  Handlingarna finns tillgängliga på kommunens hemsida samt fyskiskt på kommunens bibliotek och på Tedacthuset entré H Storemyrsvägen 2.

  Vi vill ha dina synpunkter på granskningsförslaget senast den 9 maj 2024.

  Skriv ner dina synpunkter och skicka till ett av följande alternativ:

  · mbn.diarium@tanum.se

  eller

  · Tanums kommun, Miljö- och byggnadsförvaltningen, Plan- och kartavdelningen, 457 81 TANUMSHEDE

  Märk ärendet med ”Vattentjänstplan-granskning”.

 8. Kommunstyrelsen 3 april 2024
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsen
  Paragrafer62-105
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset, kommunkansliet
  SekreterareSofia Reimbert
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 9. Samordningsförbundet Väst 22 mars 2024
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSamordningsförbundet Väst
  Paragrafer§ 22 - 37
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset, kommunkansliet
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 10. Kommunstyrelsens arbetsutskott 3 april 2024
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens arbetsutskott
  Paragrafer3
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset, kommunkansliet
  SekreterareSofia Reimbert
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 11. Kommunstyrelsens personalutskott 2 april 2024
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansPersonalutskottet
  Paragrafer5
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset, kommunkansliet
  SekreterareSofia Reimbert
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 12. Kommunstyrelsen 2 april 2024
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsen
  Paragrafer61
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset, kommunkansliet
  SekreterareSofia Reimbert
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 13. Kommunfullmäktige 25 mars 2024
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Paragrafer23-45
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset, kommunkansliet
  SekreterareSofia Reimbert
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 14. Kommunstyrelsen 3 april 2024
  • Kallelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsen
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset, kommunkansliet
  SekreterareSofia Reimbert
  Nedladdningsbart protokollKommunstyrelsen 3 april 2024, med handlingar.pdf Pdf, 34.7 MB.
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


Överklagande

Tidpunkten då beslut sätts upp på anslagstavlan styr tiden för överklagande. Från det att ett beslut anslagits har du 21 dagar på dig att överklaga.

Här kan du läsa mer om laglighetsprövning och förvaltningsbesvär.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Kommunkansliet

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede