Anslagstavla

Detta är kommunens officiella anslagstavla.

Anslagstavlan har en direkt rättslig betydelse när det gäller överklagande av kommunfullmäktiges och nämndernas beslut.

På anslagstavlan publiceras tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll. Anslagstavlan är digital från 1 januari 2018. Den ersätter den fysiska anslagstavlan i kommunhuset. Läs mer om anslagstavlan.

 1. Ansökan om bygglov för nybyggnad av 30 meter högt torn samt två teknikbodar på fastigheten FJÄLLBACKA 176:124
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansMiljö- och byggnadsnämnden
  Förvaringsplats för handlingarnaTedacthuset, miljö- och byggnadsförvaltningen
  Ansvarig för kungörelsenClaudia von der Mülbe
  DokumentSamlade handlingar.pdfPDF (pdf, 3 MB)
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 2. Samråd av detaljplan för Tanums-Rörvik 1:111, utökning av Grebbestad Camping, södra delen
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansMiljö- och byggnadsnämnden
  Förvaringsplats för handlingarnaTedacthuset, miljö- och byggnadsförvaltningen
  Ansvarig för kungörelsenLis Källström
  DokumentTanums-Rörvik 1:111, Grebbestad camping
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 3. Samråd av detaljplan för Tanumshede 1:120-1:124 med flera, Bergsvägen, Rylandsvägen
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansMiljö- och byggnadsnämnden
  Förvaringsplats för handlingarnaTedacthuset, miljö- och byggnadsförvaltningen
  Ansvarig för kungörelsenLis Källström
  DokumentTanumshede 1:120-1:124
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 4. Granskning av detaljplan för Heljeröd 1:11 med flera, västra Veddökilen
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansMiljö- och byggnadsnämnden
  Förvaringsplats för handlingarnaTedacthuset, miljö- och byggnadsförvaltningen
  Ansvarig för kungörelsenLis Källström
  DokumentHeljeröd 1:11
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 5. Samråd av detaljplan för Tanums-Åseröd 1:30 med flera, östra Veddökilen
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansMiljö- och byggnadsnämnden
  Förvaringsplats för handlingarnaTedacthuset, miljö- och byggnadsförvaltningen
  Ansvarig för kungörelsenLis Källström
  DokumentTanums-Åseröd 1:30, östra Veddökilen
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 6. Flyttning av fordon
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansTekniska nämnden
  Förvaringsplats för handlingarnaTedacthuset, tekniska förvaltningen
  DokumentKungörelse Tanum.pdfPDF (pdf, 10.6 kB)
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 7. Omsorgsnämnden 27 juni 2019
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansOmsorgsnämnden
  Paragrafer72-84
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset, omsorgskontoret
  SekreterareMichael Svensson
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Skriv text här eller ta bort denna rad

 8. Omsorgsnämndens arbetsutskott 27 juni 2019
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansOmsorgsnämndens arbetsutskott
  Paragrafer132-133
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset, omsorgskontoret
  SekreterareMichael Svensson
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Skriv text här eller ta bort denna rad

 9. Flyttning av fordon
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansTekniska nämnden
  Förvaringsplats för handlingarnaTedacthuset, tekniska förvaltningen
  Dokument7. Kungörelse Tanum doc.pdfPDF (pdf, 10.3 kB)
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

Överklagande

Tidpunkten då beslut sätts upp på anslagstavlan styr tiden för överklagande. Från det att ett beslut anslagits har du 21 dagar på dig att överklaga.

Här kan du läsa mer om laglighetsprövning och förvaltningsbesvär.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Kommunkansliet

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede