Anslagstavla

Detta är kommunens officiella anslagstavla.

Anslagstavlan har en direkt rättslig betydelse när det gäller överklagande av kommunfullmäktiges och nämndernas beslut.

På anslagstavlan publiceras tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll. Anslagstavlan är digital från 1 januari 2018. Den ersätter den fysiska anslagstavlan i kommunhuset. Läs mer om anslagstavlan.

 1. Barn- och utbildningsnämnden 27 september 2022
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBarn- och utbildningsnämnden
  Paragrafer137-152
  Förvaringsplats för protokolletBarn- och utbildningskontoret, barn och utbildningsförvaltningen
  SekreterareLisa Kling
  Nedladdningsbart protokollBarn- och utbildningsnämnden 2022-09-27, §§ 137-152.pdf Pdf, 904.8 kB.
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 2. Kommunstyrelsen 5 oktober 2022
  • Kallelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsen
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset, kommunkansliet
  SekreterareSofia Reimbert
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 3. Kommunfullmäktige 19 september 2022
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Paragrafer102-127
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset, kommunkansliet
  SekreterareSofia Reimbert
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 4. Tekniska nämnden 29 september 2022
  • Kallelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansTekniska nämnden
  Förvaringsplats för protokolletTedacthuset, tekniska förvaltningen
  SekreterareJenny Pettersson
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 5. Detaljplan för Hee 1:60 med flera, vandrarhemmet i Heestrand
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansMiljö- och byggnadsnämnden
  Förvaringsplats för handlingarnaTedacthuset, miljö- och byggnadsförvaltningen
  Ansvarig för kungörelsenAnnelie Lindkvist
  DokumentHee 1:60, Heestrand
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Nu finns samrådsredogörelsen tillgänglig på detaljplanens sida

 6. Omsorgsnämndens arbetsutskott 22 september 2022
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansOmsorgsnämndens arbetsutskott
  Paragrafer128-137
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset, omsorgskontoret
  SekreterareAndrea Moseby
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 7. Miljö- och byggnadsnämnden 27 september 2022
  • Kallelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansMiljö- och byggnadsnämnden
  Förvaringsplats för protokolletTedacthuset, miljö- och byggnadsförvaltningen
  SekreterareHelene Thuresson
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 8. Ändring av detaljplan för del av Fjällbacka 176:124
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansMiljö- och byggnadsnämnden
  Förvaringsplats för handlingarnaTedacthuset, miljö- och byggnadsförvaltningen
  Ansvarig för kungörelsenAnnelie Lindkvist
  DokumentFjällbacka 176:124, Vetteberget, ändring DP
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Nu finns granskningsutlåtandet tillgängligt på detaljplanens sida

 9. Kommunstyrelsens personalutskott 14 september 2022
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansPersonalutskottet
  Paragrafer2-4
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset, kommunkansliet
  SekreterareSofia Reimbert
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 10. Valberedningspresidium 16 september 2022
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansValberedningens presidium
  Paragrafer4
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset, kommunkansliet
  SekreterareSofia Reimbert
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 11. Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 september 2022
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens arbetsutskott
  Paragrafer4
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset, kommunkansliet
  SekreterareSofia Reimbert
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 12. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 13 september 2022
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBarn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
  Paragrafer77-82
  Förvaringsplats för protokolletBarn- och utbildningskontoret, barn och utbildningsförvaltningen
  SekreterareLisa Kling
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 13. Barn- och utbildningsnämnden 6 september 2022
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBarn- och utbildningsnämnden
  Paragrafer133, 135-136
  Förvaringsplats för protokolletBarn- och utbildningskontoret, barn och utbildningsförvaltningen
  SekreterareLisa Kling
  Nedladdningsbart protokollBarn- och utbildningsnämnden 2022-09-06, §§ 133, 135-136.pdf Pdf, 934 kB.
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

Överklagande

Tidpunkten då beslut sätts upp på anslagstavlan styr tiden för överklagande. Från det att ett beslut anslagits har du 21 dagar på dig att överklaga.

Här kan du läsa mer om laglighetsprövning och förvaltningsbesvär.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Kommunkansliet

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede