Anslagstavla

Detta är kommunens officiella anslagstavla.

Anslagstavlan har en direkt rättslig betydelse när det gäller överklagande av kommunfullmäktiges och nämndernas beslut.

På anslagstavlan publiceras tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll. Anslagstavlan är digital från 1 januari 2018. Den ersätter den fysiska anslagstavlan i kommunhuset. Läs mer om anslagstavlan.

 1. Samordningsförbundet Väst 17 maj 2022
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSamordningsförbundet Väst
  Paragrafer24-37
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset, kommunkansliet
  SekreterareMarie-Louise Andrésen
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 2. Omsorgsnämndens arbetsutskott 19 maj 2022
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansOmsorgsnämndens arbetsutskott
  Paragrafer76-77
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset, omsorgskontoret
  SekreterareMichael Svensson
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 3. Miljö- och byggnadsnämnden 23 maj 2022
  • Kallelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansMiljö- och byggnadsnämnden
  Förvaringsplats för protokolletTedacthuset, miljö- och byggnadsförvaltningen
  SekreterareLis Källström
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 4. Barn- och utbildningsnämnden 17 maj 2022
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBarn- och utbildningsnämnden
  Paragrafer71-86
  Förvaringsplats för protokolletBarn- och utbildningskontoret, barn och utbildningsförvaltningen
  SekreterareLisa Kling
  Nedladdningsbart protokollBarn- och utbildningsnämnden 2022-05-17, §§ 71-86.pdf Pdf, 848 kB. (pdf, 848 kB)
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 5. Tekniska nämnden 19 maj 2022
  • Kallelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansTekniska nämnden
  Förvaringsplats för protokolletTedacthuset, tekniska förvaltningen
  SekreterareJenny Pettersson
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 6. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 10 maj 2022
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBarn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
  Paragrafer41-49
  Förvaringsplats för protokolletBarn- och utbildningskontoret, barn och utbildningsförvaltningen
  SekreterareLisa Kling
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 7. Omsorgsnämndens arbetsutskott 5 maj 2022
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansOmsorgsnämndens arbetsutskott
  Paragrafer60-75
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset, omsorgskontoret
  SekreterareMichael Svensson
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 8. Kommunfullmäktige 2 maj 2022
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Paragrafer58-68
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset, kommunkansliet
  SekreterareSofia Reimbert
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 9. Kommunstyrelsen 4 maj 2022
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsen
  Paragrafer94-111
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset, kommunkansliet
  SekreterareSofia Reimbert
  Nedladdningsbart protokollKommunstyrelsen 2022-05-04, §§ 94-111.pdf Pdf, 359.6 kB. (pdf, 359.6 kB)
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 10. Kommunstyelsens arbetsutskott 4 maj 2022
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens arbetsutskott
  Paragrafer3
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset, kommunkansliet
  SekreterareSofia Reimbert
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 11. Beslut om inställt kommunfullmäktigemöte 23 maj 2022
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Förvaringsplats för handlingarnaKommunhuset, kommunkansliet
  DokumentBeslut inställt KF.pdf Pdf, 45.4 kB. (pdf, 45.4 kB)
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 12. Omsorgsnämnden 28 april 2022
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansOmsorgsnämnden
  Paragrafer39-59
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset, omsorgskontoret
  SekreterareMichael Svensson
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 13. Miljö- och byggnadsnämnden 26 april 2022
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansMiljö- och byggnadsnämnden
  Paragrafer77-92
  Förvaringsplats för protokolletTedacthuset, miljö- och byggnadsförvaltningen
  SekreterareLis Källström
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 14. Kommunfullmäktige 25 april 2022
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Paragrafer39-57
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset, kommunkansliet
  SekreterareSofia Reimbert
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

Överklagande

Tidpunkten då beslut sätts upp på anslagstavlan styr tiden för överklagande. Från det att ett beslut anslagits har du 21 dagar på dig att överklaga.

Här kan du läsa mer om laglighetsprövning och förvaltningsbesvär.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Kommunkansliet

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede