Anslagstavla

Detta är kommunens officiella anslagstavla.

Anslagstavlan har en direkt rättslig betydelse när det gäller överklagande av kommunfullmäktiges och nämndernas beslut.

På anslagstavlan publiceras tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll. Anslagstavlan är digital från 1 januari 2018. Den ersätter den fysiska anslagstavlan i kommunhuset. Läs mer om anslagstavlan.

 1. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 4 maj 2021
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBarn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
  Paragrafer41-46
  Förvaringsplats för protokolletBarn- och utbildningskontoret, barn och utbildningsförvaltningen
  SekreterareLisa Kling
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 2. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 4 maj 2021
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBarn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
  Paragrafer47
  Förvaringsplats för protokolletBarn- och utbildningskontoret, barn och utbildningsförvaltningen
  SekreterareLisa Kling
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 3. Kommunfullmäktige 26 april 2021
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Paragrafer44-72
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset, kommunkansliet
  SekreterareSofia Reimbert
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 4. Miljö- och byggnadsnämnden 27 april 2021
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansMiljö- och byggnadsnämnden
  Paragrafer84-111
  Förvaringsplats för protokolletTedacthuset, miljö- och byggnadsförvaltningen
  SekreterareLis Källström
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 5. Kommunstyrelsen arbetsutskott 28 april 2021
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens arbetsutskott
  Paragrafer1
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset, kommunkansliet
  SekreterareSofia Reimbert
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 6. Kommunstyrelsen 3 maj 2021
  • Kallelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsen
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset, kommunkansliet
  SekreterareSofia Reimbert
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 7. Barn- och utbildningsnämnden 20 april 2021
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBarn- och utbildningsnämnden
  Paragrafer68-86
  Förvaringsplats för protokolletBarn- och utbildningskontoret, barn och utbildningsförvaltningen
  SekreterareLisa Kling
  Nedladdningsbart protokollBarn- och utbildningsnämnden 2021-04-20, §§ 68-86, med bilagor.pdfPDF (pdf, 1 MB)
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 8. Miljö- och byggnadsnämnden 27 april 2021
  • Kallelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansMiljö- och byggnadsnämnden
  Förvaringsplats för protokolletTedacthuset, miljö- och byggnadsförvaltningen
  SekreterareLis Källström
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 9. Omsorgsnämndens arbetsutskott 22 april 2021
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansOmsorgsnämndens arbetsutskott
  Paragrafer57-60
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset, omsorgskontoret
  SekreterareMichael Svensson
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 10. Krisledningsnämnden 21 april 2021
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKrisledningsnämnden
  Paragrafer10-12
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset, kommunkansliet
  SekreterareSofia Reimbert
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 11. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 13 april 2021
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBarn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
  Paragrafer31-40
  Förvaringsplats för protokolletBarn- och utbildningskontoret, barn och utbildningsförvaltningen
  SekreterareLisa Kling
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Skriv text här eller ta bort denna rad

 12. Tekniska nämnden 15 april 2021
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansTekniska nämnden
  Paragrafer36-47
  Förvaringsplats för protokolletTedacthuset, tekniska förvaltningen
  SekreterareJenny Pettersson
  Nedladdningsbart protokollTekniska nämnden 2021-04-15, §§ 36-47.pdfPDF (pdf, 315.2 kB)
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 13. Kommunfullmäktige 26 april 2021
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Förvaringsplats för handlingarnaKommunhuset, kommunkansliet
  Ansvarig för kungörelsenSofia Reimbert
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

Överklagande

Tidpunkten då beslut sätts upp på anslagstavlan styr tiden för överklagande. Från det att ett beslut anslagits har du 21 dagar på dig att överklaga.

Här kan du läsa mer om laglighetsprövning och förvaltningsbesvär.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Kommunkansliet

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede