Anslagstavla

Detta är kommunens officiella anslagstavla.

Anslagstavlan har en direkt rättslig betydelse när det gäller överklagande av kommunfullmäktiges och nämndernas beslut.

På anslagstavlan publiceras tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll. Anslagstavlan är digital från 1 januari 2018. Den ersätter den fysiska anslagstavlan i kommunhuset. Läs mer om anslagstavlan.

 1. Tekniska nämnden 19 november 2020
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansTekniska nämnden
  Paragrafer101-111
  Förvaringsplats för protokolletTedacthuset, tekniska förvaltningen
  SekreterareKathrine Kahlman
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 2. Kommunfullmäktige 30 november 2020
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Förvaringsplats för handlingarnaKommunhuset, kommunkansliet
  Ansvarig för kungörelsenSofia Reimbert
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 3. Omsorgsnämndens arbetsutskott 18 november 2020
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansOmsorgsnämndens arbetsutskott
  Paragrafer153-154
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset, omsorgskontoret
  SekreterareMichael Svensson
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 4. Krisledningsnämnden den 18 november 2020
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKrisledningsnämnd
  Paragrafer9-11
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset, kommunkansliet
  SekreterareSofia Reimbert
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 5. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 17 november 2020
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBarn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
  Paragrafer69-73
  Förvaringsplats för protokolletBarn- och utbildningskontoret, barn och utbildningsförvaltningen
  SekreterareLisa Kling
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 6. Ansökan om bygglov för uppförande av ett 60 meter högt ostagat torn och två teknikbodar, Edsvik 1:3
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansMiljö- och byggnadsnämnden
  Förvaringsplats för handlingarnaTedacthuset, miljö- och byggnadsförvaltningen
  Ansvarig för kungörelsenLinda Ljungquist
  DokumentKungörelse med tillhörande handlingar.pdfPDF (pdf, 3.4 MB)
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 7. Kallelse tekniska nämnden 19 november 2020
  • Kallelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansTekniska nämnden
  Förvaringsplats för protokolletTedacthuset, tekniska förvaltningen
  SekreterareKathrine Kahlman
  Nedladdningsbart protokollTekniska nämnden 19 november, med handlingar.pdfPDF (pdf, 9 MB)
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 8. Valberedningens presidium 12 november 2020
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansValberedningens presidium
  Paragrafer6
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset, kommunkansliet
  SekreterareSofia Reimbert
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 9. Styrelsenmöte Samordningsförbundet väst 24 november 2020
  • Kallelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansSamordningsförbundet Väst
  Förvaringsplats för protokolletHandling saknas
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  § 8 Verksamhetsplan med budget 2021med inriktning tom 2023.

  Mötet är öppet för allmänheten via länk från klockan 14.00 ca. Anmäl deltagande till info@sofvast.se senast onsdag 22 november för Skypelänk

 10. Kommunstyrelsen den 4 november 2020
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsen
  Paragrafer232-264
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset, kommunkansliet
  SekreterareSofia Reimbert
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 11. Barn- och utbildningsnämnden 3 november 2020
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBarn- och utbildningsnämnden
  Paragrafer105-121
  Förvaringsplats för protokolletBarn- och utbildningskontoret, barn och utbildningsförvaltningen
  SekreterareLisa Kling
  Nedladdningsbart protokollBarn- och utbildningsnämnden 2020-11-03, §§ 105-121.pdfPDF (pdf, 257.1 kB)
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 12. Omsorgsnämndens arbetsutskott 4 november 2020
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansOmsorgsnämndens arbetsutskott
  Paragrafer151-152
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset, omsorgskontoret
  SekreterareMichael Svensson
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 13. Kommunfullmäktige 26 oktober 2020
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Paragrafer106-125
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset, kommunkansliet
  SekreterareSofia Reimbert
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 14. Omsorgsnämnden 29 oktober 2020
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansOmsorgsnämnden
  Paragrafer111-127
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset, omsorgskontoret
  SekreterareMichael Svensson
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 15. Miljö- och byggnadsnämnden 27 oktober 2020
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansMiljö- och byggnadsnämnden
  Paragrafer203-218
  Förvaringsplats för protokolletTedacthuset, miljö- och byggnadsförvaltningen
  SekreterareLis Källström
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

Överklagande

Tidpunkten då beslut sätts upp på anslagstavlan styr tiden för överklagande. Från det att ett beslut anslagits har du 21 dagar på dig att överklaga.

Här kan du läsa mer om laglighetsprövning och förvaltningsbesvär.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Kommunkansliet

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede