Anslagstavla

Detta är kommunens officiella anslagstavla.

Anslagstavlan har en direkt rättslig betydelse när det gäller överklagande av kommunfullmäktiges och nämndernas beslut.

På anslagstavlan publiceras tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll. Anslagstavlan är digital från 1 januari 2018. Den ersätter den fysiska anslagstavlan i kommunhuset. Läs mer om anslagstavlan.

 1. Miljö- och byggnadsnämndens sammanträde 19 mars 2019
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansMiljö- och byggnadsnämnden
  Paragrafer61
  Förvaringsplats för protokolletTedacthuset, miljö- och byggnadsförvaltningen
  SekreterareLinda Ljungquist
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 2. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 12 mars 2019
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBarn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
  Paragrafer11-19
  Förvaringsplats för protokolletBarn- och utbildningskontoret, barn och utbildningsförvaltningen
  SekreterareLisa Kling
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 3. Kommunstyrelsen 13 mars 2019
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsen
  Paragrafer82-102
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset, kommunkansliet
  SekreterareSofia Reimbert
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 4. Valberedningens presidium 13 mars 2019
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansValberedningens presidium
  Paragrafer6
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset, kommunkansliet
  SekreterareSofia Reimbert
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 5. Kungörelse om bygglov för mobilmast
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansMiljö- och byggnadsnämnden
  Förvaringsplats för handlingarnaTedacthuset, miljö- och byggnadsförvaltningen
  DokumentMobilmast.pdfPDF (pdf, 1.7 MB)
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  HI3G Access AB har hos miljö- och byggnadsnämnden ansökt om bygglov för uppförande av en mast för mobiltelefoni samt tillhörande teknikbod. Masten som ska bli 60 m hög ska uppföras på Stödberget i Grebbestad.
  Detaljplanen som gäller för området benämner platsen där masten ska placeras Allmän plats, park. Uppförande av masten strider mot bestämmelse i detaljplan.
  Genom denna kungörelse ger miljö- och byggnadsnämnden, som prövar ansökan om bygglov, berörda enskilda möjlighet att lämna synpunkter på ansökan.
  Handlingar i ärendet finns tillgängliga på bygglovsavdelningen i Tedacthuset i Tanumshede, Storemyrsvägen 2, på kundcenter i kommunhuset, Apoteksvägen 6 och på kommunens digitala anslagstavla, www.tanum.se/anslagstavla.

  Öppettider: måndag-fredag kl. 08:00–16:30.
  Telefonnummer: 0525-180 00. Handläggare i ärendet är Claudia von der Mülbe.
  Eventuella synpunkter i ärendet ska, senast den 22 mars 2019, skriftligen ha inkommit till bygglovsavdelningen. Välj brev eller e-post för att skicka synpunkter.
  Tanums kommun
  Bygglovsavdelningen
  457 81 Tanumshede

  mbn.diarium@tanum.se

 6. Barn- och utbildningsnämnden 26 februari 2019
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBarn- och utbildningsnämnden
  Paragrafer9-19
  Förvaringsplats för protokolletBarn- och utbildningskontoret, barn och utbildningsförvaltningen
  SekreterareLisa Kling
  Nedladdningsbart protokollBarn- och utbildningsnämnden 2019-02-26, §§ 9-19.pdfPDF (pdf, 238.7 kB)
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 7. Tekniska nämnden 25 februari 2019
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansTekniska nämnden
  Paragrafer16 - 29
  Förvaringsplats för protokolletTedacthuset, tekniska förvaltningen
  SekreterareKathrine Kahlman
  Nedladdningsbart protokollTekniska nämnden 2019-02-25, §§ 16-29.pdfPDF (pdf, 1 MB)
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 8. Omsorgsnämnden 21 februari 2019
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansOmsorgsnämnden
  Paragrafer14-28
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset, omsorgskontoret
  SekreterareMichael Svensson
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Skriv text här eller ta bort denna rad

 9. Kommunfullmäktige 18 feb 2019
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Paragrafer15-38
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset, kommunkansliet
  SekreterareSofia Reimbert
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

Överklagande

Tidpunkten då beslut sätts upp på anslagstavlan styr tiden för överklagande. Från det att ett beslut anslagits har du 21 dagar på dig att överklaga.

Här kan du läsa mer om laglighetsprövning och förvaltningsbesvär.

Kontakt

Kundcenter

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Kommunkansliet

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede