Galleri Ranrike 2017

Restaureringens dramatik och de räddade orden om Svenneby gamla kyrka

Gammal bok hittad i Svenneby gamla kyrka

6 juni – 22 augusti

Vernissage ti 6 juni kl.14.00

Restaureringens dramatik och De räddade orden. En utställning av Catharina Göransson om 1100-talskyrkan i Svenneby, med foto av bl. a Per Pixel och Håkan Karlbrand. Filmen KALK (17 min) visas i ett rum i rummet. Konst av gamla psalmboksblad, från Svenneby.

Så här skriver Catharina om utställningen i programbladet:

Boken Står i tiden fram (2016) är resultatet av ett uppdrag som gavs från Kville pastorat, med fria händer. På Galleri Ranrike har jag fått möjlighet att fördjupa min tolkning av Svenneby gamla kyrka och den konkreta fysiska närvaron av konservator och hantverkare och forskare i arbete med att restaurera och rädda den gamla kyrkan i Svenneby.
Tanum tar årligen emot en halv miljon besökare. Tillsammans med Tanums pastorat förvaltar kommunen ett stort och rikt kulturarv, för alla att tillgå och identifiera sig med, att tyda och tolka. Utställningens syfte är liksom bokens att bidra med en kunskapsbaserad gestaltning och reflekterande historieskrivning.

Galleri Ranrike, Tanums kommunhus, Apoteksvägen 6, Tanumshede

Öppettider: måndag – fredag klockan 08 - 16.30

26 juni – 12 aug även öppet lördag klockan 10-14

Mycket Välkomna!

Tanum Kultur & Fritid 0525-182 00, www.tanum.selänk till annan webbplats kultur@tanum.se

Lis Ellen Vestergaard

Ett konstverk av Lis Ellen Vestgard

Keramiska bilder

21 april – 30 maj

Vernissage fredag 21 april kl.14.00

Lis Ellen är bosatt på en gammal gård utanför Tvååker i Halland. Hon arbetar mest med bilder i olika keramiska tekniker, för privat och offentlig miljö, men gör även bruksföremål i stengods där hennes karaktäristiska färg- och formspråk kommer igen.
Motiven är först och främst hämtade från havet och vattenmiljöer, men även den stora trädgården med dess former och färger är en evig källa till fri fantasi.

I utställningen blandas små landskapsbilder, organiska mönster samt mer strama geometriska kompositioner, alltsammans utfört med Lis Ellens säregna krypglasyrer och glasyrexperiment.
Med hjälp av klippta pappersschabloner som används till att täcka för med och lager på lager av färg och glasyr, uppnår hon en djupverkan i bilderna. Glasyrernas samspel och slumpens yttringar spelar med och ett flertal bränningar krävs ofta till för att uppnå det önskade resultatet.

"Keramiken är för mig en lust och ett ständigt pågående utvecklingsarbete".

Galleri Ranrike, Tanums kommunhus, Apoteksvägen 6, Tanumshede
Öppettider: måndag – fredag kl. 08 - 16.30

Mycket Välkomna!

Tanum Kultur & Fritid 0525-182 00, www.tanum.selänk till annan webbplats kultur@tanum.se

Christina Olivecrona

En fisk målad av Christina Olivecrona

Christina Olivecrona

Måleri

10 mars – 18 april

Vernissage fredag 10 mars kl.14.00

Christina Olivecrona

”Med en exakt färgkänsla och skenbar enkelhet gestaltar hon världar, där den yttre och inre verkligheten obehindrat får flyta samman”

”Här ryms all den motsägelsefullhet det innebär att vara människa” (Eva Fornåå)

”Christina Olivecronas informella måleri är en del av den underström av naturmystik, existentiella lägen och enkelhet som Hans Wigert och andra känt sig hemma med hos föregångare som CF Hill och Evert Lundqvist. Det är en värdefull strömning med egenskapen att tala direkt till hjärtat hos den som är uppmärksam” (Niels Hebert)

Utbildad bl.a. på Konsthögskolan i Umeå 87-92.
Har sedan dess kontinuerligt ställt ut på gallerier och konsthallar runt om i Sverige.
Bor och verkar i Stockholm och i Ångermanland.

Galleri Ranrike, Tanums kommunhus, Apoteksvägen 6, Tanumshede

Öppettider: måndag – fredag kl. 08 - 16.30

Mycket Välkomna!

Tanum Kultur & Fritid 0525-182 00, www.tanum.selänk till annan webbplats kultur@tanum.se

Ann-Charlotte Enocksson

En målning av konstnären Ann-Charlotte Enocksson

Ann-Charlotte Enocksson

Från blyertslinje till olja

27 januari – 7 mars 2017

Vernissage fredag 27 januari kl.14.00

Jag visar det jag har att berätta, visar istället för att säga.
Jag använder konsten för att nå andra människor.
Orden begränsar konsten.
Men alla vill ha orden, det verbala, det skrivna, det talade. Orden är bara en konstruktion av den upplevda verkligheten.
Våga lita på det du ser, att du ser.
Här finns ett sökande efter innehåll, meningsbärande, identitet,
med förskjutningar, men aldrig upprepningar.
Det är i nyanser och skiftningar som det går att se brytpunkter. Brytpunkter där man kan stanna till och avgöra hur man går vidare, om man går vidare.
Det blir inte som man tänkt, eller räknat ut.
Egna föreställningarna avslöjas, för en själv.
Men, har man tur, och rör sig i vindens riktning, då ser man hur man kan gå vidare,  och det faller sig helt naturligt.
Man finner riktmärken, som inte är sanningar men de gör komplexiteten tydlig.

Hela tiden: Vad ser jag?

Jag bor sedan 1989 i Tanums kommun, jag är född och har länge levt i Göteborg men min släkt kommer från en trakt som ligger mellan sjöarna Skagern och Viken. Jag besöker den och mina släktingar ofta. När jag åker från Bottna till denna trakt i Nysunds socken, genom landskapets åkrar och skogar, så känner jag hur mycket denna bakgrund och dessa levnads villkor har format mitt sätt att leva och tänka.

Så här i efterhand faller det sig helt naturligt att mitt hem nu finns i Bottna och att jag ägnat en stor del av min tid åt att vara verksam som konstnär. Samt att jag under många år studerat språk, litteratur och konst. Det är också naturligt att jag ägnat en stor del av min tid åt att arbeta med människor, som socionom.

Jag har arbetat med barn och ungdomar och fram för allt fördjupat mig i den problematik som hänger samman med den allra först anknytningsfasen. Detta går som en röd linje genom både mitt konstnärskap och mitt arbete med människor.

Galleri Ranrike, Tanums kommunhus, Apoteksvägen 6, Tanumshede

Öppettider: måndag – fredag kl. 08 - 16.30

Mycket Välkomna!

Tanum Kultur & Fritid 0525-182 00, www.tanum.selänk till annan webbplats kultur@tanum.se

Kontakt

Kundcenter

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Galleri Ranrike

Tanums kommunhus
Apoteksvägen 6,
Tanumshede

Öppettider

Måndag-fredag 08.00-16.30

Telefon

Länkar

Arkiv över tidigare års utställningar