Näringsliv & arbete

Välkommen till Tanums kommuns näringslivssida

Tanums kommun kännetecknas av entreprenörskap och har fler än 2 400 företag på sina 12 900 invånare.

I kommunens verksamhetsmål finns prioriterat att arbeta för att skapa fler arbetstillfällen, förbättra företagsklimatet och sträva mot att utveckla myndighetsutövandet till att möta företagarens behov.

Här kan du ta del av våra

Inbjudningar

Tillväxtverkets logotype

Before work med tema Kompetensförsörjning
Många av våra företag har stora utmaningar i att hitta nya medarbetare. Under den här frukosten kommer vi att presentera olika möjligheter som finns att samverka med utbildningsaktörer.

Du kommer att få information och inspiration om hur du kan få del av studenters kompetens, via bland annat Högskolan Väst, Miljöbron och Futura.

Datum: 12 september
Tid: 07.30-10.00, observera den något förlängda tiden
Plats: Tedacthuset, entré A, Storemyrsvägen 2, Tanumshede. 1 trappa upp
Anmälan: Anmäl dig via e-post eller på telefon 0525-180 76
Här hittar du inbjudan.PDF (pdf, 241.7 kB)

Tillväxtverkets logotype

Vinnar-frukost
Vi har nu nöjet att ihop med Tedacthuset bjuda till ”Before Work” under namnet Vinnar-frukost. Där kommer pristagarna av ”Kommunens Företagspris 2018” att berätta om sin verksamhet och det gångna året.

Datum: 26 september
Tid: 07.30-09.00
Plats: Tedacthuset, entré A, Storemyrsvägen 2, Tanumshede. 1 trappa upp
Anmälan: Anmäl dig via e-post eller på telefon 0525-180 76
Här hittar du inbjudan.PDF (pdf, 191.4 kB)

Tillväxtverkets logotype

Är du på väg att starta, eller är en nystartad företagare?
Då är du välkommen på Startseminarie!

”Att växa från start – om att gå från idé till affärsmodell”
Få inspiration och kunskap som utvecklar din idé. Du får även ta del av konkreta verktyg för att testa din idé och nätverka med andra företagare och entreprenörer!
11 september klockan 15.00-18.00, Uddevalla
9 oktober klockan 15.00-18.00, Sotenäs Symbioscentrum, Kungshamn

”Att sälja med framgång”
Lär dig mer om din kund och hur du kan jobba med marknadsföring och försäljning på ett effektivt sätt!
23 oktober, klockan 15.00-18.00 Sotenäs Symbioscentrum, Kungshamn

Sedan januari 2019 har Almi Väst uppdraget från Fyrbodals kommunalförbund att vara den sammanlänkande parten för distribuerad affärs-och företagsutveckling i Fyrbodal.

Här hittar du inbjudan och information om hur du anmäler dig.PDF (pdf, 299.5 kB)

Tillväxtverkets logotype

Utbildningar inom digitalisering till besöksnäring och handelsföretag
Vill du stärka din digitala kompetens genom korta intensivkurser med halvdagsupplägg? Nu finns det möjlighet att vara med på kostnadsfria kurser via projektet Westkomp 0.1.

Följande kurser erbjuds i Uddevalla i höst:
Google analytics - 19 september
Digitalt varumärke - 8 oktober

I höst blir det även utbildningsdagar inom google ads, skapa och driva e-handel samt grafisk produktion.

Anmälan: Är du intresserad av mer information eller vill anmäla dig skicka e-post eller ring näringslivsutvecklare Elenor Olofsson på telefon 0525-181 09.
Här kan du läsa mer om projektet Westkomp.PDF (pdf, 2.6 MB)

Nyheter

Logotype Unga Landsbygdspriset

Rekordresultat igen för Företagsklimatet i Tanum
Företagsklimatet i Tanum har aldrig varit så bra som det är nu, visar Svenskt Näringslivs undersökning av det lokala företagsklimatet. Tanum förbättrar sitt resultat i år igen, och för andra året i rad är resultatet dessutom bättre än det nationella genomsnittet.

Det sammanfattande omdömet har ökat från 3,48 till 3.57, på en sexgradig skala. Det kan jämföras med rikssnittet på 3,42. På de flesta områden som vi mäts har Tanums kommun en uppåtgående trend och ligger över riksgenomsnitt.

- Det är roligt och motiverande att vårt arbete ger framgångar i undersökningen, men vi slår oss inte till ro! Vi strävar hela tiden efter att förbättra och utveckla, och det fortsätter vi med! Vårt mål är att skapa de bästa förutsättningarna för vårt näringsliv att utvecklas, säger Liselotte Fröjd kommunstyrelsens ordförande.

Undersökningen visar en stadig pil uppåt för hur företagen upplever kommunens service, vilket främst handlar om hur man upplever bemötande och handläggningstider. Här har Tanum förbättrat sitt resultat för fjärde året i rad och har nu också passerat det nationella genomsnittet.

Även hur man upplever att kommunen tillämpar lagar och regler har också successivt förbättrats. Tillämpningen handlar om effektivitet i ärendehanteringen, förståelse för företagets ärende och återkoppling om vilka möjligheter som finns.

Ytterligare kvitto på att företagen upplever ett allt mer positivt företagsklimat i Tanum är att enkätfrågorna gällande information, kommunikation och dialog pekar uppåt. Information till företag sticker ut högt över riksgenomsnittet och en tydlig förbättring jämfört med tidigare år.

- Vi jobbar mycket med att hitta bra vägar för att kommunicera med näringslivet på olika sätt och vi strävar hela tiden för en aktiv samverkan med företagen så att våra relationer ska bli riktigt bra. Många företagsbesök, aktivt deltagande i nätverk och ett tätt samarbete med det lokala näringslivet i olika forumgrupper, säger Liselotte Fröjd.

Den 24 september släpper Svenskt Näringsliv årets ranking av företagsklimatet i Sveriges kommuner.

Kommunen deltar i Svenskt Näringslivs utvecklingsprogram
Tanums kommun är tillsammans med sex andra kommuner i landet utvalda att medverka i Svenskt Näringslivs utvecklingsprogram för ett bättre företagsklimat vilket pågår under 2019. För att få delta krävs att näringslivsfrågor är högt prioriterade.

Förbättrat resultat även i servicemätningen Insikt
Tanums kommun har även gått framåt i servicemätningen Insikt, som genomförs av SKL. (Sveriges Kommuner och Landsting). Insikt mäter kundnöjdheten hos de företag som varit i kontakt med kommunen i ett myndighetsärende. Kommunens övergripande nöjd-kund-index landade på 71/100, vilket är ett högt betyg enligt betygsskalan.

Logotype Lokal Meny

Vill du utveckla din restaurang hållbart?
Nu har ett nytt projekt, "Lokal Mat", startat upp.
Det övergripande målet med projektet är att öka andelen lokal mat på menyn.

Just nu söker man restauranger i Skaraborg och Bohuslän som vill satsa på att utvecklas hållbart genom att inhandla, tillaga och servera lokal mat. Cirka 40 företag kommer att få chansen att vara med.

Under projekttiden kommer företagen bland annat att erbjudas individuella affärsutvecklingsinsatser och det kommer arrangeras gruppaktiviteter med bland annat föredrag och workshops.
Tillsammans med Chalmers industritekniska kommer projektet även innefatta hur man kan förbättra, effektivisera och förenkla logistiken mellan restaurang och producent.

Projektägare är Lokalproducerat i Väst och finansieras av Länsstyrelsen, VGR och ERUF (europeiska utvecklingsfonden).
Projekt är kostnadsfritt för restaurangerna att delta i och man behöver inte vara medlem i Lokalproducerat i Väst för att delta.

Här kan du läsa mer om projektet.öppnas i nytt fönster

Logotype Unga Landsbygdspriset

Tanums kommun deltar i utvecklingsprogram för att stärka företagsklimatet
Nu har startskottet gått för Tanums kommuns medverkan i Svenskt Näringslivs utvecklingsprogram för ett bättre företagsklimat. Tanum är en av sju kommuner som bjudits in att delta i utvecklingsprogrammet under 2019.

Förutom Tanum deltar även Sollefteå, Strängnäs, Nynäshamn, Halmstad, Burlöv och Karlskrona.

Under året kommer politiker och tjänstemän från kommunerna att träffas och arbeta med frågor som berör det lokala företagsklimatet. På agendan står utbildningar och träffar för erfarenhetsutbyte med de andra kommunerna som deltar i programmet. Ett par av de utpekade områdena är myndighetsutövning och upphandling. I tillägg till träffarna tilldelas varje kommun en rådgivare som agerar bollplank och stöd vid behov. Programmet pågår under hela 2019.

Tangentbord visar bokstäverna TIPS

Obligatorisk e-faktura till offentlig sektor
Den 1 april 2019 blir det lag på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura (e-faktura) enligt en ny europeisk standard, om ingen annan standard har avtalats. Det innebär att alla leverantörer till Tanums kommun ska skicka e-fakturor enligt den nya standarden. PDF-fakturor eller inskannade pappersfakturor lever inte upp till lagkraven.

Tips på vad du som småföretagare kan göra för att säkerställa att ni klarar kraven:

  • Först och främst var beredd på upphandlingskrav om e-faktura när ni lämnar anbud.
  • Om du har en leverantör av ekonomiprogram eller faktureringstjänst – fråga dem hur de kan hjälpa dig med e-faktura.
  • Om du sällan fakturerar kommunen och andra offentliga organisationer och inte vill anskaffa ett eget systemstöd – kontakta oss så hjälper vi dig in i vår fakturaportal klicka på länken här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Där kan du manuellt skapa en e-faktura.
  • Titta gärna på DIGG:s film om lagkravet om obligatorisk e-faktura. Klicka på länken här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vi frågor kontakta ekonomikontoret på Tanums kommun:

Angelica Alfredsson 
0525-181 35

Viktoria Dahlborg
0525-180 89

Hushållningssällskapet logotype

Subventionerad rådgivning

Vill du utveckla ditt företag? Landsbygdsprogrammet ger dig möjlighet till subventionerad rådgivning,  du betalar 30% av den totala kostnaden själv, resten finansieras av Landsbygdsprogrammet.

Rådgivningen kan till exempel röra sig om:
•Information om företagskunskap, stöd, lagar och regler
•Ekonomianalys av företagets möjligheter och behov
•Drifts- och investeringskalkylering
•Resultatbudget i en handlingsplan med företagets ekonomi på lång sikt
•Marknadsföring och branschkännedom
•Produktutveckling och kvalitetsarbete inom bland annat besöksnäringen på landsbygden, grön omsorg, hästföretagande och livsmedel

På Hushållningssällskapets sida hittar du mer information om möjligheter till stöd.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Streckgubbar som jobbar tillsammans

Funderar du på att anställa din första medarbetare? Sök Växa-stöd!
Regeringen har tillfälligt sänkt arbetsgivaravgiften och löneavgiften för att stimulera enmansföretag att våga ta steget att anställa medarbetare.

Från 1 januari i år gäller detta även aktiebolag och handelsbolag. För att få Växa-stöd ska anställningen omfatta minst 3 månader, och arbetstiden ska vara minst 20 timmar per vecka. Stöd kan lämnas upp till 12 månader.
Här hittar du mer information om Växa-stöd.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Näringslivsenheten

Elenor Olofsson
0525-181 09

Elisabeth Jonsson
0525-180 76

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede