Kommunrevisorer

De förtroendevalda revisorerna ansvarar för revisionen av hela den kommunala verksamhet, till sin hjälp har man yrkesrevisorer som fungerar som sakkunnigt biträde. Redovisningsrevisionen syftar i huvudsak till att bedöma om god redovisningssed tillämpas, om räkenskaperna är rättvisande samt om kontrollen av förmögenhetsskyddet är tillräckligt.

Förvaltningsrevisionen syftar till att bedöma om kommunfullmäktiges beslut efterlevs och om verksamheten, inom budgetramarna och med avsedd kvalitet, uppnår de politiska målen.

Kontaktuppgifter till revisorerna finns i kommunens samlade register Sök politiker Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Kommunkansliet

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede