Renoveringsråd för äldre hus

-Tänk ett varv till innan du gör något med huset! Det säger Cecilia Wingård som på uppdrag av Tanums miljö- och byggnadsnämnd författat skriften Renoveringsråd för äldre hus i Tanum.

Byte av fönster och tilläggsisolering är sådant som det kan vara skäl att ta en extra funderare på. Det kostar mycket men ger inte alltid önskad effekt.
-Att göra så lite som möjligt är inte det samma som att låta huset förfalla, säger Wingård, som är bebyggelseantikvarie.

I den nyutkomna skriften går hon systematiskt igenom husets viktiga delar. I avsnittet om fönster , ”husets ögon”, framhålls att byte till nya fönster påverkar exteriören mycket. Gamla fönster kan med rätt underhåll, tätning och ibland kompletteringar få mycket bra energivärden.

-Englasfönster och innanfönster med lågenergiglas närmar sig U-värden som nytillverkade, berättar Cecilia Wingård.

Cecilia Wingård

-Byggnadsvård är inte alltid att renovera i gammal stil utan också att ta hand om det man har, säger Cecilia Wingård, som i sitt arbete med renoveringsråden velat lyfta fram de positiva exemplen.

Isolering
Tilläggsisolering kan också förändra exteriören radikalt.
-Det finns många steg att ta innan det behövs, säger Wingård.
Förutom att se över fönstren nämner hon som exempel isolering av vinden och översyn av värmesystem.

Utöver praktiska råd ges fyllig information om lokal byggtradition.
-Mycket är gemensamt med övriga Bohuslän men det finns också mycket eget, förklarar Cecilia Wingård.

Dit hör speciella dörromfattningar i Fjällbacka och den nordbohuslänska traditionen att placera fönster parvis.

Känslan
Wingård ser den historiska bakgrunden som mycket viktig.
-Den ger förståelse och känsla för huset.

Sättet att bygga har förändrats över tiden, något som kan avspeglas i enskilda hus. Om för-ändringar som tillbyggnader görs så att de smälter in men ändå skiljer sig från det gamla huset kan dess "årsringar" avläsas även i framtiden.

I förordet konstaterar nämndordföranden Karl-Erik Hansson att kommunen rymmer många hus och bebyggelsemiljöer som är värda att bevara och att den främsta garanten för att så sker är intresserade och kunniga fastighetsägare.
-Vi är skyldiga att informera dem som söker bygglov men många åtgärder är inte bygg-lovspliktiga, säger Cajsa Friberg, byggnadsinspektör och antikvarie, och tillägger:
-Skriften är ett led i vårt arbete med att lyfta kulturmiljöerna och skapa förståelse för de värden som finns.

boken Renoveringsråd

Renoveringsråd för äldre hus i
Tanum har tryckts i 1 000
exemplar.

Gratis
Cecilia Wingård har tidigare, på uppdrag av kommunen, gjort kulturhistoriska bebyggelseinventeringar i sex orter och är i färd med att avsluta en sjunde, för delar av Grebbestad. Renoveringsråd för äldre hus i Tanum, utgiven på Rio Kulturkooperativs förlag och rikt illustrerad, bygger i hög grad på inventeringarna.

Skriften erbjuds gratis av kommunens byggnadsavdelning och ska också publiceras på tanum.se. 1 000 exemplar har tryckts.
-Vi hoppas alla går åt. Det är ju syftet! säger Cajsa Friberg.


Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Bygglovsavdelningen

Kundcenter 0525-180 00
Fax 0525-183 00

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede