Datamodeller av va-nätet

"otroligt bra arbetsredskap"

En del rödstreckade linjer på kartan blir blåa innan året är slut. Färgglada kartbilder illustrerar kommunens vatten- och avloppsnät, både det som finns och det som är på gång.

Kartorna är resultat av en avancerad användning av datamodeller och simulering, ett sätt att arbeta där Tanums kommun kommit jämförelsevis långt.

-Modellerna är otroligt bra arbetsredskap. Allt fler kommuner ser potentialen i att skapa sådana, säger Lennart Hedin, ingenjör och ställföreträdande va-chef som varit med från start i detta arbete.

Klarar va-nätet anslutning av ett nytt område eller måste kapaciteten byggas ut? Svar på frågor som denna är viktiga i en kommun med stort tryck på nybyggnation. Till det kommer anslutning av områden med idag undermåliga avloppslösningar. Om alla önskemål genomförs dubblas vattenförbrukningen till år 2030.

Lennart Hedin, ingenjör och tillförordnad va-chef

Lennart Hedin, tillförordnad va-chef, med senaste resultatet av datamodelleringen för vattendistributionen. Att bygga ut allt enligt kartan skulle kosta 170 miljoner kronor.

Mycket komplext

En vidsträckt kommun där belastningen på näten varierar kraftigt mellan sommar och vinter gör utbyggnaden extra komplicerad.

-En konsult med 20 års erfarenhet sa att Tanums nät är det mest komplexa han stött på, berättar Hedin.

I datamodellerna matas det in uppgifter om planerade nya områden, anslutning av gamla och beräknade tider. Olika avdelningar i kommunen dammsugs på information.

Vatten- och avloppsutbyggnaden är kostnadskrävande. När flaskhalsar i nätet ringats in vid simuleringar kan prislapparna för olika alternativ och påverkan på va-taxan visas med hjälp av en kalkylmodell.

Dyrt bygga ut

Fullgott beslutsunderlag är viktigt för att politikerna ska kunna fatta rätt beslut.

-Va-anläggningar är dyrt och det gäller att inte satsa på fel ställe. Datamodellerna är till stor hjälp i planering och budgetarbete. Vi slipper famla i mörkret, säger Lennart Hedin.

Han ser också pedagogiska vinster: Beslutsfattarna får lättöverskådlig information. Datamodellerna är därtill ett stöd i arbetet med att göra näten mer driftssäkra. Ett sätt är att bygga så att det går att koppla om flödet vid ett eventuellt avbrott.

Så blir det till exempel i Grebbestad. Ny ledning har byggts mellan Bodalsverket och södra Grebbestad och nu pågår ledningsbygge Siljevi-Gissleröd i norra delen.

Hitta läckor

Utökade mätpunkter underlättar lokalisering av läckor.

-Vatten är vårt viktigaste livsmedel. När något händer tar det bara sekunder innan någon ringer, säger Hedin, med den stora läckan på ledningen mot Kville och Rabbalshede i färskt minne.

Nu ska modellerna uppdateras och nya simuleringar göras.

-Det krävs ett ständigt arbete med detta men vi har lagt en väldigt bra grund, säger Hedin.

Fakta

Så här fungerar vattenmodellen:

Antalet abonnenter och var de finns, exakt angivet med koordinater från Gis (Geografiskt informationssystem), läggs in i modellen.

Schablonmässiga bedömningar av förbrukningen matchas mot data från flödesmätare på olika platser. Därmed kalibreras modellen mot verkligheten.

Områden som ska anslutas och tidpunkter för detta matas in i systemet.

Modellen visar behov av nya ledningar, högreservoarer, tryckstegringsstationer och ventilkammare.

Arbetet mynnar i en rullande femårsplan för va-investeringar.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Vatten och avlopp

Under arbetstid
Kundcenter 0525-180 00

Efter arbetstid
Jourtelefon 0525-183 55 (via SOS)

Besöks/postadress
Storemyrsvägen 2,  
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede