Kadmiuminformation till konstnärer

Konstnärsfärger som har ordet kadmium i kulörnamnet t ex kadmiumgul kan innehålla så mycket som 45 % av den miljöfarliga tungmetallen. Det är en av de få tydliga källorna av kadmium. På ett år kommer drygt 30 kg kadmium till reningsverken från många olika källor i samhället. Om kadmium hamnar i avloppsvattnet kan det leda till att slamrest från reningsverken inte kan tas omhand som en resurs, utan får deponeras på lämplig avfallsanläggning till höga kostnader.

Använder du konstnärsfärger som innehåller kadmium?

Här kommer några tips på vad du kan göra för att kadmiumet inte skall komma ut i avloppet, när du målar.

Det finns flera olika färgtyper att välja bland. Står det hue, sub eller imit efter kulörnamnet innehåller färgerna inget kadmium. Om du inte vill undvara kadmiumfärger kan du ändå göra en stor insats för miljön genom att tvätta målar penslarna på ett bra sätt:

  • Torka bort färgrester från händerna innan du tvättar dem med vatten.
  • Torka alltid ur penslar så långt det är möjligt och skölj dem i en burk med lösningsmedel eller vatten. Torka sedan av penslarna igen, innan du rengör dem under rinnande vatten.
  • Det använda vattnet eller lösningsmedlet i burken är farligt avfall och ska tas om hand. Som enskild person kan du kostnadsfritt lämna farligt avfall, tomma tuber, rengöringstrasor och färgrester till närmaste miljöstation. Märk det du lämnar in med "Kadmiumhaltigt avfall".

Information om närmaste miljöstation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Har du frågor kontakta VA-avdelningen, telefon 0525-180 00.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Vatten och avlopp

Under arbetstid
Kundcenter 0525-180 00

Efter arbetstid
Jourtelefon 0525-183 55 (via SOS)

Besöks/postadress
Storemyrsvägen 2,  
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede