Dricksvatten

Vatten är vårt viktigaste livsmedel. På kommunens VA-avdelning jobbar vi med att försörja cirka 5 000 abonnenter med ett gott och hälsosamt vatten.

VA-avdelningen producerar dricksvatten vid tre vattenverk i kommunen, i Tanumshede, Klageröd och Lur, för leverans till Tanumshede, Grebbestad, Fjällbacka, Hamburgsund, Slottet, Rabbalshede, Kville, Kämpersvik, Sannäs, Resö, Lur, Östad, Backa samt vattenföreningar utanför tätorterna.

Dessutom köper VA-avdelningen dricksvatten från Sotenäs kommun för leverans till Gerlesborgs tätort.

Samtliga vattenverk är utrustade med reservkraft för att säkerställa tillgången till vatten vid elavbrott.

Tanumshede vattenverk är ett ytvattenverk, vilket innebär att råvattnet som används kommer från en sjö, varifrån det pumpas till vattenverket. Vattentäkten är Nedre Bolsjön.

I vattenverket behandlas vattnet i olika steg för att rena vattnet. Innan vattnet pumpas ut i ledningsnätet justeras pH och hårdhet, dessutom desinfekteras utgående vattnen för att förhindra att bakterier växer i ledningsnätet.

Tanumshede vattenverk producerar cirka 1 860 kubikmeter per dygn (varierar kraftigt beroende på årstid). Årsproduktionen är cirka 680 000 kubikmeter vatten/år.

Klageröds vattenverk är ett grundvattenverk, vilket innebär att råvattnet som används kommer från djupborrade brunnar, varifrån det pumpas till vattenverket.

I vattenverket behandlas vattnet i olika filtersteg för att rena vattnet. Innan vattnet pumpas ut i ledningsnätet justeras pH och hårdhet.

Klageröds vattenverk producerar cirka 50 kubikmeter per dygn och har en årsproduktionen på cirka 18 300 kubikmeter vatten/år.

Lurs vattenverk är ett grundvattenverk, vilket innebär att råvattnet som används kommer från djupborrade brunnar, varifrån det pumpas till vattenverket.

Lurs vattenverk producerar cirka 16 kubikmeter per dygn och har en årsproduktionen på cirka 5 840 kubikmeter vatten/år.

Provtagning

Kommunalt dricksvatten

På det kommunala dricksvattnet tas det prover kontinuerligt. Analysvärden från 2014 hittar du här.

Svar på vanliga frågor om vattenkvaliteten hittar du här.

Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten

Många olika verksamheter berörs av Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLV SF 2001:30). Till exempel omfattas verksamheter som:

  • Tillhandahåller mer än10 kubikmeterdricksvatten per dygn, eller
  • Försörjer mer än 50 personer med dricksvatten, eller
  • Tillhandahåller eller använder dricksvatten som en del av en kommersiell (t.ex. café eller restaurang med egen dricksvattenförsörjning) eller offentlig verksamhet.

Hör gärna av dig till miljöavdelningen om du är osäker på om du omfattas av Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten.

Kontakt

Kundcenter

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Vatten och avlopp

Under arbetstid
Kundcenter 0525-180 00

Efter arbetstid
Jourtelefon 0525-183 55

Besöks/postadress
Storemyrsvägen 2,  
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede