Information om ny VA-taxa

Den 1 juli 2017 ändrades upplägget på VA-taxa i Tanums kommun. Ändringarna innebar en omfördelning av avgifterna och ändringar i både anläggnings- och brukningsavgifter.

Rättvis fördelning

Avgifterna ska fördelas skäligt och rättvist mellan alla VA-abonnenter - det är utgångspunkten i alla kommuner. Exakt hur VA-taxan ska se ut finns det ingen standard för, men branschorganisationen Svenskt Vatten har ett basförslag som många kommuner utgår från. Tanums nya VA-taxa följer det basförslaget i större utsträckning än den gamla VA-taxan.

Ett glas med vatten

Ändring av avgifter

Den nya taxan från juli 2017 innebar en minskning av intäkterna till VA-verksamheten. Senareläggning av några stora projekt samt sänkning av räntan medför att verksamheten har ett överskott och kan sänka avgifterna. De årliga fasta avgifterna sänktes 1 juli 2017, medan de rörliga avgifterna höjdes. Upplägget för den fasta avgiften ändrades, så att fastigheter med flera lägenheter på fick en mindre avgift än tidigare. Det innebar att avgiften för flerbostadshus sänktes. En del fastigheter, till exempel de som har en stor förbrukning av vatten, fick en höjd avgift. 1 januari 2018 sänktes alla brukningsavgifter, såväl fasta som rörliga, med två procent.

Avlopp – spillvatten och dagvatten

I den årliga brukningsavgiften för abonnenter i Tanums kommun var det före 1 juli 2017 bara vatten och avlopp som var specificerat, men i den nya taxan skiljer man på spillvatten och dagvatten. Begreppet avlopp används ofta som ett samlingsnamn för både spillvatten och dagvatten. Man kan säga att spillvatten är avlopp inifrån huset - toalett, dusch, disk med mera - medan dagvatten är sådant som finns utanför huset – takvatten, dräneringsvatten och andra former av regnvatten. De abonnenter som belastar det kommunala systemet med dagvatten ska betala för det, medan de som inte gör det ska inte betala för det. Avgiftsfördelningen mellan de olika vattentjänsterna är satt för att motsvara den kostnad som kommunen har för respektive vattentjänst.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Vatten och avlopp

Under arbetstid
Kundcenter 0525-180 00

Efter arbetstid
Jourtelefon 0525-183 55 (via SOS)

Besöks/postadress
Storemyrsvägen 2,  
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede