Allmänna bestämmelser

ABVA är en förkortning för ”Allmänna bestämmelser för användande av Tanums kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning”, som gäller alla fastigheter som är anslutna till den kommunala VA-anläggningen. Som komplement till dokumentet finns ”Information till fastighetsägare”, som är bra för alla abonnenter att läsa.

Bestämmelserna antogs av kommunfullmäktige den 15 februari 2010, § 6, och finns nedan som pdf-fil.

ABVA, Allmänna bestämmelser för Tanums kommun samt Information till fastighetsägare Pdf, 372 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Vatten och avlopp

Under arbetstid
Kundcenter 0525-180 00

Efter arbetstid
Jourtelefon 0525-183 55 (via SOS)

Besöks/postadress
Storemyrsvägen 2,  
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede